A A A

Aktualności

-----------------------------------------------------------------------------------------

04.07.21 W Ratuszu Miasteczka Galicyjskiego w Nowym Sączu wręczone zostały Honorowe Nagrody „Sądecczyzna” im. Szczęsnego Morawskiego, w ramach dorocznych XIII i XIV edycji za książki o tematyce historycznej, wydane w latach 2019 i 2020. Decyzję organizatorów konkursu - Stowarzyszenia Przyjaciół Almanachu Muszyny oraz Muzeum Okręgowego w Nowym Sączu - przedstawiła Bożena Mściwujewska-Kruk, redaktor naczelna „Almanachu Muszyny”.


XIII edycja za rok 2019 - Nagrodzono dwie książki:
Marek Smoła, Dzieje parafii św. Wawrzyńca w Nowym Sączu-Biegonicach: środowisko – . kościół – życie religijne, T. 1-2, S-CAN Wydawnictwo, Tarnów 2019 oraz O miłości Ojczyzny nie deklamowaliśmy... Wspomnienia Antoniego Sejmeja Górszczyka, oprac. Sylwester Rękas, - Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych, Warszawa i Archiwum Narodowe, Kraków 2019.

XIV edycja za rok 2020 - Nagrodzono trzy książki oraz przyznano Nagrodę Specjalną.
Krakowiacy, Lachy, Górale. Stroje wsi małopolskiej, T. 1–10, red. Maria Brylak-Załuska, Małopolskie Centrum Kultury Sokół, Nowy Sącz 2020; Niedzica 1320–2020. Monografia, red. Anna Mlekodaj i Elżbieta Łukuś, Wydawnictwo „Zachylina”, Niedzica 2020 oraz Metryka Józefińska i Franciszkańska Łącka (1787, 1829), oprac. i wydał Julian Dybiec, Kraków 2020.
Przyznano także Nagrodę Specjalną za całokształt wieloletnich wysiłków na rzecz badania historii Sądecczyzny. Otrzymał ją Tadeusz Duda, autor książki Starosądecki słownik biograficzny. Uczestniczący w uroczystości starosta Powiatu Nowosądeckiego Marek Kwiatkowski odznaczył laureata - Złotym Jabłkiem Sądeckim.
Pamiątkowe plakiety dla laureatów Nagrody przygotował sądecki konserwator zabytków Józef Stec.
W 2022 r. przyznana zostanie jubileuszowa XV Nagroda „Sądecczyzna” im. Szczęsnego Morawskiego za książki wydane w 2021 r. Zaktualizowany zostanie regulamin Nagrody oraz uzupełniony skład jej Kapituły.

 

LAUREACI POPRZEDNICH EDYCJI NAGRODY „SĄDECCZYZNA” IM. SZCZĘSNEGO MORAWSKIEGO:
2007 – dr Piotr Łopatkiewicz i dr Tadeusz Łopatkiewicz, Stanisława Tomkowicza Inwentarz zabytków powiatu sądeckiego
2008 – Jerzy Leśniak, Szkoła Chrobrego 1908–2008
2009 – Jerzy Giza, Nowosądecka Lista Katyńska
2010 – dr Józef Skrabski, Kościoły Grybowa
2011 – ks. dr Jan Kudelka, Kościół na Sądecczyźnie w godzinie próby 1939–1945
2012 – Grzegorz Olszewski, Więźniowie KL Auschwitz z powiatu nowosądeckiego. Księga pamięci
2013 – dr Anna Janota-Strama, Stadniccy herbu Szreniawa z Nawojowej. Dzieje rodu
2014 – Grzegorz Olszewski, Ziemia Sądecka. Monografia historyczna administracji lokalnej oraz praca zbiorowa pod red. dr. Dawida Golika, Masz synów w lasach, Polsko... Podziemie niepodległościowe i opór społeczny na Sądecczyźnie w latach 1945–1956
2015 – Janusz Hetmańczyk, Koloniści józefińscy w Zagorzynie koło Łącka oraz prace zbiorowe: Niepokalanki w Nowym Sączu. Katalog wystawy październik – grudzień 2015, oprac. red. Leszek Migrała; Nowy Sącz i Sądecczyzna w czasie I wojny światowej pod red. Grzegorza Olszewskiego
2016 – dr Sławomir Wróblewski, Rycerstwo ziemi sądeckiej w średniowieczu oraz Bogdan Potoniec, Ślady powstania styczniowego na Sądecczyźnie
2017 – Wybrane sandecjana w zbiorach Archiwum Państwowego w Lewoczy. Nagrodzone dzieło jest pracą zbiorową, koordynator projektu – Beata Wierzbicka, redakcja naukowa – dr hab. Ewa Danowska oraz ks. prof. dr hab. Józef Marecki
2018 – dr hab. Marcin Przybyła, Przeszłość, pamięć i dziwne ruiny: archeologiczne odkrycia na Górze Zyndrama w Maszkowicach oraz dr Piotr Łopatkiewicz i dr Tadeusz Łopatkiewicz, Szkicownik Stanisława Wyspiańskiego z naukowo-artystycznej wycieczki w Sądeckie, Gorlickie i Grybowskie z roku 1889.

 

05.07.2019 Zgodnie z tradycją w Ratuszu Miasteczka Galicyjskiego w Nowym Sączu, wręczono XII doroczną Honorową Nagrodę „Sądecczyzna” im. Szczęsnego Morawskiego. Kapituła zapoznała się z ponad czterdziestoma książkami o historii Sądecczyzny, które ukazały się w roku 2018. Siedem spośród nich zostało wytypowanych do tajnego głosowania kapituły Nagrody. W efekcie głosowania, w którym wzięło udział dziesięciu członków kapituły, przyznano Nagrody podanym niżej książkom i ich autorom:

W kategorii prac indywidualnych laureatem Nagrody został Marcin Przybyła za książkę Przeszłość, pamięć i dziwne ruiny: archeologiczne odkrycia na Górze Zyndrama w Maszkowicach. Wydawcą książki jest Księgarnia Akademicka. Na drugim miejscu w głosowaniu kapituły uplasowali się: Łukasz Połomski, autor książki Między zacofaniem a nowoczesnością: społeczeństwo Nowego Sącza w latach 1867–1939 oraz Stanisław Korusiewicz za książkę Apel podhalański: słownik biograficzny żołnierzy zmobilizowanych przez 1 Pułk Strzelców Podhalańskich w sierpniu i wrześniu 1939 r. Na trzecim miejscu znalazła się książka Dawida Golika pt. Wrzesień 1939 w Dolinie Dunajca.
W kategorii prac zbiorowych laureatami Nagrody zostali: Piotr Łopatkiewicz oraz Tadeusz Łopatkiewicz za książkę Szkicownik Stanisława Wyspiańskiego z naukowo-artystycznej wycieczki w Sądeckie, Gorlickie i Grybowskie z roku 1889. Wydawcą książki jest Muzeum Narodowe w Krakowie. Na drugim miejscu w głosowaniu kapituły znalazła się książka W mieście Nowym Sączu, na Długosza przy Plantach…: I Gimnazjum i Liceum im. Jana Długosza w Nowym Sączu 1818–2018 pod red. Jakuba Marcina Bulzaka.
Nagrody laureatom wręczyli członkowie kapituły: Leszek Zakrzewski, prezes nowosądeckiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Historycznego, Robert Ślusarek, dyrektor Muzeum Okręgowego w Nowym Sączu oraz Bożena Mściwujewska-Kruk, redaktor naczelna „Almanachu Muszyny”. Oraz goście: Marek Kwiatkowski, Starosta Nowosądecki, Monika Gubała, Dyrektor Departament Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Promocji Urzędu Marszałkowskiego oraz Marta Mordarska, Radna Województwa Małopolskiego. Zgodnie z tradycją laudację w imieniu laureatów ubiegłorocznej edycji Nagrody wygłosiła Beata Wierzbicka. Uczestniczący w uroczystości starosta powiatu nowosądeckiego Marek Kwiatkowski odznaczył laureatów odznakami Złote i Srebrne „Jabłko Sądeckie”. Pamiątkową plakietę dla laureatów Nagrody przygotował sądecki konserwator zabytków Józef Stec. W trakcie uroczystości odnotowano przypadającą w bieżącym roku osiemdziesiątą rocznicę pierwszego wydania „Rocznika Sądeckiego”, który jest chlubą i wiodącym wydawnictwem regionalnym na Sądecczyźnie. Założycielem i pomysłodawcą nazwy „Rocznika Sądeckiego” był dr Tadeusz Mączyński (1898–1955), nauczyciel gimnazjalny w Nowym Sączu. Refleksje na temat jego zasług dla dokumentowania dziejów Sądecczyzny wygłosił profesor dr hab. Andrzej Mączyński.


 

06.07.2018 Jak co roku w Ratuszu Miasteczka Galicyjskiego w Nowym Sączu, wręczono doroczną Honorową Nagrodę „Sądecczyzna” im. Szczęsnego Morawskiego. Kapituła postanowiła Nagrodę za rok 2017 przyznać książce Wybrane sandecjana w zbiorach Archiwum Państwowego w Lewoczy. Opracowanie ze wstępem naukowym. Nagrodzone dzieło jest pracą zbiorową: koordynator projektu – Beata Wierzbicka, redakcja naukowa – dr hab. Ewa Danowska oraz ks. prof. dr hab. Józef Marecki, autorzy wstępu, nagłówków, przypisów rzeczowych, indeksów osobowych i geograficznych oraz bibliografii – Beata Wierzbicka i dr Piotr Wierzbicki. Realizator projektu i wydawca – Muzeum Okręgowe w Nowym Sączu, Muzeum na Zamku w Starej Lubowli oraz Muzeum Spiszu w Spiskiej Nowej Wsi. Rok wydania 2017. Praca wyróżnia się nowatorską i wartą kontynuowania formą prezentacji archiwalnych sandecjanów. Poprzez publikację tekstów w językach polskim, słowackim i angielskim znacznie poszerzono grono jej odbiorców. W uroczystości wzięli udział liczni goście, w tym Leszek Zegzda – członek zarządu Województwa Małopolskiego, Marek Pławiak – starosta Nowosądecki, Wiesław Piech – wiceprezydent Nowego Sącza, Ewa Zielińska – przewodnicząca Rady Starego Sącza, Kazimierz Gizicki – wiceburmistrz Starego Sącza, Małgorzata Półchłopek – przewodnicząca Rady Krynicy-Zdroju, a także laureaci poprzednich edycji Nagrody. W obecności dostojnych gości Nagrodę wręczyli członkowie kapituły: Leszek Zakrzewski, prezes nowosądeckiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Historycznego, Robert Ślusarek, dyrektor Muzeum Okręgowego w Nowym Sączu oraz Bożena Mściwujewska-Kruk, redaktor naczelna „Almanachu Muszyny”. Zgodnie z tradycją laudację wygłosił laureat ubiegłorocznej edycji Nagrody dr Sławomir Wróblewski. Starosta powiatu nowosądeckiego Marek Pławiak odznaczył laureatów odznakami złote i srebrne „Jabłko Sądeckie”. Na zakończenie refleksje na temat „Dzieło Sądecczyzna Szczęsnego Morawskiego pod względem edytorskim – w 155. rocznicę pierwodruku” przedstawiła Katarzyna Zwiercan-Borucka, kustosz w Bibliotece Jagiellońskiej. Otwarto także wystawę o Szczęsnym Morawskim i laureatach Nagrody jego imienia, przygotowaną przez Powiatową i Miejsko-Gminną Bibliotekę Publiczną im. Wiktora Bazielicha w Starym Sączu. Po części oficjalnej długo trwały rozmowy przy okolicznościowym torcie i lampce wina.

 

15.06.2018 Dla uczczenia przypadającej w tym dniu dwusetnej rocznicy urodzin Szczęsnego Morawskiego, w Starym Sączu - mieście, w którym spędził wiele lat swojego aktywnego i twórczego życia, odbyło się Obywatelskie Spotkanie. Jego organizatorem była Powiatowa i Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna im. Wiktora Bazielicha przy wsparciu Stowarzyszenia Przyjaciół Almanachu Muszyny. Wydarzeniu życzliwie patronował i uczestniczył w nim burmistrz Starego Sącza Jacek Lelek. W programie uroczystości wysłuchaliśmy referatów: „Szczęsny Morawski, pionier opisu dziejów Sądecczyzny” – dr Agata Tobiasz, „Ślady Szczęsnego Morawskiego w Starym Sączu” – Andrzej Długosz, prezes Towarzystwa Miłośników Starego Sącza, „Znaczenie prac Szczęsnego Morawskiego dla badania dziejów Sądecczyzny” – dr Robert Ślusarek, dyrektor Muzeum Okręgowego w Nowym Sączu, oraz „Laureaci Nagrody ‘Sądecczyzna’ im. Szczęsnego Morawskiego” – Bożena Mściwujewska-Kruk, sekretarz kapituły Nagrody, redaktor naczelna „Almanachu Muszyny”. W gronie sympatyków zasług Szczęsnego Morawskiego, którzy wzięli udział w spotkaniu, znaleźli się m.in: przewodnicząca Rady Miasta Stary Sącz Ewa Zielińska, wiceburmistrz Kazimierz Gizicki, laureat pierwszej edycji Nagrody dr Tadeusz Łopatkiewicz, Leszek Zakrzewski, prezes sądeckiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Historycznego, człowiek-legenda Antoni Kroh, Witold Kaliński, prezes Towarzystwa im. Norwida, Jolanta Młodkowska-Czech, redaktor naczelna "Z Grodu Kingi", a także Łucja Bukowska i Renata Kopacz z zaprzyjaźnionej biblioteki w Muszynie,  dyrektor Powiatowego Zespołu Szkół w Muszynie Izabela Łabuś oraz znawczyni dziejów Sądecczyzny Anna Totoń, która przekazała na ręce dyrektor starosądeckiej biblioteki Marii Sosin kartki ze szkolnej kroniki Bolesława Barbackiego. Uroczystości towarzyszyła okolicznościowa wystawa. Goście z Muszyny z podziękowaniem za organizację uroczystości przekazali dyrektor Marii Sosin litografię z lat trzydziestych minionego wieku autorstwa Józefa Pieniążka, przedstawiającą starosądecki klasztor Sióstr Klarysek, natomiast burmistrzowi butelkę wina, które powstało w efekcie współpracy ze Stowarzyszeniem Winiarzy w Tokaju w ramach programu „Promujemy winny szlak Tokaj – Stara Lubowla – Muszyna”. Po podsumowaniu konferencji przez burmistrza Jacka Lelka wykonano pamiątkowe zdjęcie (fot. Ewelina Włodarz).

 

10.04.2018 120 lat po śmierci Szczęsnego Morawskiego, zasłużonego dla regionu historyka, w kościółku św. Rocha na starym cmentarzu w Starym Sączu ks. proboszcz Marek Tabor odprawił mszę świętą w jego intencji, a liczne delegacje złożyły kwiaty na jego grobie. To była pierwsza odsłona tegorocznych obchodów poświęconych autorowi "Sądecczyzny". Ksiądz Tabor w pięknym kazaniu scharakteryzował sylwetkę oraz dokonania Szczęsnego Morawskiego, ukazując jego patriotyczną postawę w działalności zawodowej, naukowej i społecznej. Podkreślił, że miłość do Ojczyzny bierze swój początek z miłości do rodziny i lokalnej społeczności. Pamięć wybitnego starosądeczanina uczcili: burmistrzowie Starego Sącza Jacek Lelek i Kazimierz Gizicki, przewodnicząca Rady Miejskiej w Starym Sączu Ewa Zielińska, dyrektor starosądeckiej Biblioteki Maria Sosin, dr Robert Ślusarek, dyrektor Muzeum Okręgowego w Nowym Sączu, Towarzystwo Miłośników Starego Sącza w osobach Andrzeja Długosza i Wojciecha Ramsa, a także Leszek Zakrzewski, prezes Oddziału Polskiego Towarzystwa Historycznego w Nowym Sączu. Stowarzyszenie Przyjaciół Almanachu Muszyny reprezentowali: Ryszard Kruk, Renata Trela, Agata Szymańska, Renata Kopacz, Izabela Łabuś, Krzysztof Trela i Witold Kaliński. Obecni byli także członkowie Kapituły Nagrody "Sądecczyzna" im. Szczęsnego Morawskiego oraz dr Agata Tobiasz, autorka tekstów o życiu i twórczości Morawskiego.

 

15.01.2018 Zgromadzona została lista książek dotyczących Sądecczyzny wydanych w roku 2017, która będzie stanowiła podstawę do wyboru kandydatów do Nagrody "Sądecczyzna" im. Szczęsnego Morawskiego. Pobierz listę:

 

30.12.2017 Ukazał się jubileuszowy 10 tom "Zeszytów sądecko-spiskich" a w nim masa znakomitych tekstów. Koniecznie przeczytajcie!

 

20.08.2017 Zmarł Jerzy Leśniak, laureat II edycji Nagrody Sądecczyzna im. Szczęsnego Morawskiego za książkę pt. "Szkoła Chrobrego 1908–2008", uznaną za najlepszą publikację dotyczącą dziejów i kultury Sądecczyzny, opublikowaną w 2008 roku. Jerzy Leśniak urodził się 14 sierpnia 1957 w Nowym Sączu. Skończył I LO im. Jana Długosza w Nowym Sączu (1976) i dziennikarstwo na Uniwersytecie Jagiellońskim (1980). Pracował w szeregu lokalnych sądeckich redakcjach, w tym w komitecie redakcyjnym „Rocznika Sądeckiego". Autor licznych publikacji o dziejach Sądecczyzny.

 

30.07.2017 Lekko spóźniony ukazał się 53. tom "Almanachu Karpackiego Płaj". Z naszego regionu tekst Macieja Śliwy na temat "Obóz konfederatów barskich pod Grabiem". Autor problematykę okopów i obozów konfederatów barskich omawiał także na łamach "Almanachu Muszyny".

 

10.07.2017 Ukazał się Tom XLV Rocznika Sądeckiego 2017, w którym dział Artykuły i Rozprawy otwierają teksty dra Sławomira Wróblewskiego „Początki chrześcijaństwa w Sądecczyźnie w świetle dyskusji o chrystianizacji Małopolski w IX-X wieku” oraz Miroslava Stevika o dziejach Starej Lubowli w latach 1412-1556.

 

01.07.2017 Po dwudziestu pięciu latach regularnego ukazywania się kolejnych roczników „Almanachu Muszyny”, w roku 2016 opublikowana została – jako tom dwudziesty szósty – pełna bibliografia naszego pisma. Od bieżącego roku redakcja podjęła działalność wydawniczą w postaci „Biblioteki Almanachu Muszyny”. Pierwszy tom nowego cyklu poświęcony został Nagrodzie „Sądecczyzna” im. Szczęsnego Morawskiego, przeznaczonej dla książek dotyczących historii Sądecczyzny. Tom zawiera bardzo ciekawy tekst autorstwa Agaty Tobiasz o patronie Nagrody oraz krótką prezentację książek nagrodzonych w dziesięciu edycjach konkursu.

 

30.06.2017 Podobnie jak w latach poprzednich, w gościnnych progach Miasteczka Galicyjskiego wręczone zostały Honorowe Nagrody „Sądecczyzna” im. Szczęsnego Morawskiego. Nagrody otrzymali: dr Sławomir Wróblewski za książkę Rycerstwo ziemi sądeckiej wśredniowieczu oraz Bogdan Potoniec za książkę Ślady powstania styczniowego na Sądecczyźnie. Ponadto Anna Florek oraz Justyna Stasiek-Harabin otrzymały specjalne wyróżnienie przyznane przez Stowarzyszenie Przyjaciół Almanachu Muszyny za album-katalog Edmund Cieczkiewicz. Melancholia.

 

15.04.2017 Lekko spóźniony, ale wielce interesujący jak zawsze, ukazał się "Almanach Karpacki Płaj", numer 52 (jesień 2016). Zwracam uwagę na świetny tekst: Andrzeja Wielochy "Mikołaj Seńkowski, fotograf Huculszczyzny". www.karpaccy.pl

 

14.04.2017 Bardzo spóźnione, ale jak zawsze interesujące, ukazały się "Magury" rocznik 2015. W przeglądzie wydawnictw dotyczących Beskidu Niskiego odnotowano "Almanach Muszyny".

 

10.02.2017 W najnowszym "Almanachu Sądeckim" ciekawe teksty, miedzy innymi: ks. Józef Wałaszek, proboszcz parafii św. Jakuba w Podegrodziu, przybliża postać założyciela Zgromadzenia Marianów św. Stanisława Papczyńskiego, zaś Leszek Migrała, redaktor naczelny "Almanachu" opisał sytuację polityczną w Nowym Sączu w latach 1945-1949.

 

08.02.2017 W opublikowanym w ubiegłym roku jubileuszowym setnym wydaniu pisma Związku Polskiego Spisza "Na Spiszu", w specjalnym dodatku znakomity tekst profesora Tadeusza M. Trajdosa "Dzieje Zamagurza Spiskiego". Redakcji pisma gratulujemy wspaniałego dorobku!

 

31.01.2017 W ramach przygotowań do wyłonienia laureatów X jubileuszowej edycji Nagrody "Sądecczyzna" im. Szczęsnego Morawskiego, wielce życzliwa "Almanachowi Muszyny", Marta Treit z Sądeckiej Biblioteki Publicznej w Nowym Sączu opracowała listę książek o szeroko rozumianej tematyce historycznej, które kapituła nagrody weźmie pod uwagę w swoich pracach. Wręczenie nagrody nastąpi zgodnie z tradycją w Ratuszu Miasteczka Galicyjskiego w Nowym Sączu 30 czerwca o godzinie 12. Pobierz listę książek:

 

30.12.2016 Ukazał się 25 numer "Almanachu Łąckiego", wydawanego przez Towarzystwo Miłośników Ziemi Łąckiej, pod redakcją Jadwigi Jastrzębskiej. Zawartość półrocznika - jak przystało na jego jubileuszowy charakter - wielce interesująca!

 

25.11.2016 Z opóźnieniem dotarł do nas "Almanach Sądecki" nr 94/95, którego treść nawiązuje do 1050. rocznicy Chrztu Polski i w całości dedykowany jest tematyce "zabytkowe kościoły Nowego i Starego Sącza".

 

06.11.2016 W najnowszym kwartalniku "Herito" (24) wydawanym przez Międzynarodowe Centrum Kultury w Krakowie teksty o dizajnie w Europie Środkowej. W artykułach odniesienia do naszego regionu. www.herito.pl

 

02.10.2016 W Łapszach Niżnych odbyły się uroczystości 25-lecia i  promocja 100. numeru pisma "Na Spiszu", które prezentuje sprawy społeczne i kulturalne, zagadnienia gospodarcze i oświatowe, nawiązuje do historii regionu i Polski, przybliża kontrowersyjne sprawy, podkreśla zasługi ludzi i organizacji służących spiskiemu regionowi. Pismo wydaje Związek Polskiego Spisza. Redaktorem naczelnym pisma jest od początku jego powstania - Julian Kowalczyk. Gratulujemy sukcesów zespołowi 
redakcyjnemu!

 

05.09.2016 Łączony numer 94/95 "Almanachu Sądeckiego" zawiera artykuły o najstarszych świątyniach Nowego i Starego Sącza, ich historii i wyposażeniu, także wybitnych kapłanach przy nich pracujących. Autorami poszczególnych tekstów są członkowie Civitas Christiana i Muzeum Okręgowego w Nowym Sączu: Leszek Migrała, Anna Florek, Maria Marcinowska, Izabela Skrzypiec-Dagnan, Marek Wcześny, Robert Ślusarek, Justyna Stasiek- Harabin i Edyta Ross-Pazyk.

 

25.07.2016 W półroczniku 1/71 Echo "Beskidu" sporo rocznicowych tekstów w związku jubileuszem 110. lat oddziału PTTK "Beskid" w Nowym Sączu.

 

19.07.2016 Staraniem Ryszarda Remiszewskiego - wielce zasłużonego dla dokumentowania kultury i historii Pienin - ukazał się jubileuszowy 25. Tom "Prac Pienińskich". Na ponad 500 stronach bogactwo cennych informacji. Tom otwiera tekst Andrzeja Skorupy "Tryptyk niedzicki i jego twórca". Ryszardzie gratulujemy !

 

14.07.2016 Podczas uroczystości wręczenia Nagrody "Sądecczyzna" im. Szczęsnego Morawskiego w Ratuszu Miasteczka Galicyjskiego telewizja internetowa "bobrowniki.tv" działająca na pograniczu Śląska i Zagłębia Dąbrowskiego, a więc tam gdzie mieszka laureat Nagrody Janusz Hetmańczyk, zrealizowała filmik, który pojawił się w sieci:http://www.bobrowniki.tv/aktualnosci-z-regionu/rok-2016/lipiec/janusz-hetmanczyk-z-dobieszowic-laureatem-nagrody-sadecczyzna

 

11.07.2016 Niestrudzony w promocji tematyki karpackiej Andrzej Wielocha wydał 51. numer "Almanachu Karpackiego Płaj". Numer otwiera Antoni Kroh wspomnieniem wystawy z roku 1982 dedykowanej Łemkom. Ponadto arcyciekawe teksty o wizycie arcyksięcia Rudolfa w Karpatach, no i tekst "Almanach Muszyny dla Małej Ojczyzny 1991-2015". Więcej info na: www.karpaccy.pl

 

07.07.2016 W Ratuszu w Nowym Sączu odbyła się prezentacja 44. "Rocznika Sądeckiego". Tegoroczny numer dedykowany został pamięci profesora Józefa Długosza (1928-2014), wielce zasłużonego historyka Sądecczyzny, Polski i Europy.

 

01.07.2016 roku w Miasteczku Galicyjskim w Nowym Sączu wręczona została doroczna Honorowa Nagroda "Sądecczyzna" im. Szczęsnego Morawskiego w IX edycji Nagrody. Kapituła obradowała w składzie: Leszek Zakrzewski, prezes Polskiego Towarzystwa Historycznego - oddział Nowy Sącz, Bożena Mściwujewska-Kruk, redaktor naczelna "Almanachu Muszyny", profesor dr hab. Julian Dybiec, członek zespołu redakcyjnego "Almanachu Łąckiego" oraz Robert Ślusarek, dyrektor Muzeum Okręgowego w Nowym Sączu. Kapituła postanowiła przyznać Nagrodę Januszowi Hetmańczykowi za książkę Koloniści józefińscy w Zagorzynie koło Łącka. Wydawca: Stowarzyszenie "Brynica" w Dobieszowicach. więcej>>

 

28.06.2016 Jak przez ostatnie 26 lat o tej porze roku ukazał się "Almanach Muszyny" - rocznik 2016. Tom zawiera bibliografię dwudziestu  pięciu roczników wydanych w latach 1991-2015, opracowaną przez Łucję Bukowską. W bibliografii odnotowanych jest około 1400 pozycji blisko 400 autorów. Ponadto rocznik zawiera opracowanie "Almanach Muszyny" dla Małej Ojczyzny 1991-2015, omawiające główne inicjatywy redakcji oraz Stowarzyszenia Przyjaciół Almanachu Muszyny. Ważnym uzupełnieniem tej specjalnej edycji "Almanachu" są dedykowane mu teksty prof. dra hab. Bolesława Farona, Witolda Kalińskiego, dra Tadeusza Łopatkiewicza, dra hab. Tadeusza Trajdosa (prof. w IH PAN) oraz Andrzeja Wielochy i Zbigniewa Wolanina, a także lista osób, których teksty i fotografie znalazły się na kartach wszystkich roczników "Almanachu Muszyny". Rocznik pod redakcją Bożeny Mściwujewskiej-Kruk ukazał się w formie tradycyjnej oraz na CD. Zapraszamy do lektury!

 

19.06.2016 Ukazał się 24 numer półrocznika "Almanach Łącki" wydawanego pod patronatem Towarzystwa Miłośników Ziemi Łąckiej. Pismo otwiera Maria Kurzeja-Świątek artykułem "100 lat spółdzielczości łąckiej".

 

10.06.2016 Zapraszamy 1 lipca (piątek) o godzinie 12 do Miasteczka Galicyjskiego w Nowym Sączu na uroczyste wręczenie IX Nagrody Sądecczyzna im. Szczęsnego Morawskiego (pobierz zaproszenie) oraz 3 lipca (niedziela) o godzinie 11 do Dworku Starostów Państwa Muszyńskiego na prezentację "Almanachu Muszyny 2016", zawierającego bibliografię roczników 1991-2015 (pobierz zaproszenie)

 

06.06.2016 Ukazał się podwójny 22/23 numer kwartalnika "Herito". Tematem przewodnim jest "Miasto jako dzieło sztuki / The City as a Work of Art". Wiecej na www.herito.pl

 

22.05.2016 "Między starymi a nowymi czasy" to tytuł pięknej wystawy zorganizowanej z okazji jubileuszu 125-lecia Sądeckiej Biblioteki Publicznej im Józefa Szujskiego. Gratulujemy i serdecznie dziękujemy za wielką życzliwość dla czasopism wydawanych na Sądecczyźnie!

 

20.05.2016 Ukazał się 25 tom „Prac Pienińskich”, rocznika popularnonaukowego firmowanego przez Ośrodek Kultury Turystyki Górskiej PTTK w Pieninach, a wydawanego przez Oddział Pieniński PTTK w Szczawnicy i Polskie Stowarzyszenie Flisaków Pienińskich. Od samego początku redaktorem tego wielce dla Pienin zasłużonego periodyku jest Ryszard Remiszewski, członek Towarzystwa Karpackiego. Składamy serdeczne gratulacje!

 

04.05.2016 W gościnnych progach Sądeckiej Biblioteki Publicznej im. Józefa Szujskiego obradowała Kapituła Honorowej Nagrody "SĄDECCZYZNA" im. Szczęsnego Morawskiego w składzie: Leszek Zakrzewski, prezes PTH – oddział Nowy Sącz, Bożena Mściwujewska-Kruk, redaktor naczelna „Almanachu Muszyny”, profesor dr hab. Julian Dybiec, członek zespołu redakcyjnego „Almanachu Łąckiego”, oraz Robert Ślusarek, dyrektor Muzeum Okręgowego w Nowym Sączu. W spotkaniu nie uczestniczył z przyczyn osobistych profesor dr hab. Feliks Kiryk, przewodniczący Komitetu Redakcyjnego „Rocznika Sądeckiego”, który potwierdził udział w posiedzeniach Kapituły w latach następnych. Kapituła podjęła decyzję o przyznaniu Nagród w ramach dziewiątej edycji konkursu za książki dotyczące Sądecczyzny, wydane w roku 2015. Ogłoszenie decyzji i wręczenie Nagród, zgodnie z tradycją, będzie miało miejsce w Ratuszu Miasteczka Galicyjskiego w dniu 1 lipca 2016 roku o godzinie 12.

Nagroda przyznawana jest od roku 2008 i ma na celu wyróżnienie najcenniejszych prac dotyczących dziejów i kultury Sądecczyzny, jakie ukazały się w roku poprzedzającym jej przyznanie. Dotychczasowi laureaci konkursu stworzyli wybitne dzieła obrazujące w różnych obszarach i z różnej perspektywy badawczej losy Sądecczyzny: 
I edycja, rok 2008: Piotr i Tadeusz Łopatkiewiczowie, Stanisława Tomkowicza inwentarz zabytków powiatu sądeckiego,
II edycja, rok 2009: Jerzy Leśniak, Szkoła Chrobrego 1908-2008,
III edycja, rok 2010: Jerzy Giza, Nowosądecka Lista Katyńska,
IV edycja, rok 2011: Józef Skrabski, Kościoły Grybowa,
V edycja, rok 2012: ks. Jan Kudelka, Kościół na Sądecczyźnie w godzinie próby 1939–1945,
VI edycja, rok 2013: Grzegorz Olszewski, Więźniowie KL Auschwitz z powiatu nowosądeckiego. Księga pamięci,
VII edycja, rok 2014: Anna Janota-Strama, Stadniccy herbu Szreniawa z Nawojowej. Dzieje rodu,
VIII edycja, rok 2015: Grzegorz Olszewski, Ziemia Sądecka. Monografia historyczna administracji lokalnej oraz – w nowej kategorii opracowań zbiorowych – praca pod red. Dawida Golika, Masz synów w lasach, Polsko... Podziemie niepodległościowe i opór społeczny na Sądecczyźnie w latach 1945-1956.
Pamiątkową plakietę dla laureatów Nagrody przygotowuje znany sądecki konserwator zabytków Józef Stec. Każdego roku jest to unikalna kompozycja; w oprawę wykonaną z drewna wstawiana jest kamienna płyta z wygrawerowanym i pokrytym prawdziwym złotem napisem: "SĄDECCZYZNA, nagroda im. Szczęsnego Morawskiego", podanym rokiem przyznania nagrody i herbem Ziemi Sądeckiej. Zgodnie z tradycją laureaci Nagrody honorowani są odznaką „Srebrne Jabłko” przyznawaną przez Starostę Nowosądeckiego.
Więcej o Nagrodzie na www.sadeczanie.net

 

25.04.2016 Staraniem Stowarzyszenia Przyjaciół Zamku w Starej Lubowli oraz Dyrekcji Zamku ukazał się katalog prezentujący znajdujące się na Zamku pamiątki po Zamoyskich, jego ostatnich prywatnych właścicielach.

 

03.03.2016 Ukazał się tom 9 "Zeszytów sądecko-spiskich" dedykowany rezultatom konferencji "Rodzina w tradycji wiejskiej w kontekście wielokulturowości". Wydawnictwo wstępem opatrzyli Dalibor Mikulik, dyrektor Muzeum i Zamku w Starej Lubowli oraz Robert Ślusarek, dyrektor Muzeum Okręgowego w Nowym Sączu.

 

20.02.2016 Profesor dr hab. Bolesław Faron za całokształt twórczości, a  Jerzy Giza za wydaną w roku 2015 książkę pt. „Sądecki garnizon i jego  żołnierze 1918-1922” zostali laureatami IV edycji Konkursu o Nagrodę im.  Ks. Prof. Bolesława Kumora, organizowanego przez Fundację Sądecką. Gala  podsumowująca konkurs odbyła się w MCK „Sokół” w Nowym Sączu.  Gratulujemy nagrodzonym i organizatorom konkursu!

 

10.02.2016 Artykuł "Nowy Sącz w XIII-XVI wieku", autorstwa profesora  Feliksa Kiryka, wybitnego znawcy dziejów Sądecczyzny, otwiera najnowszy nr 92/93 kwartalnika "Almanach Sądecki".

 

05.02.2016 Polecamy wnikliwą lekturę 21. numeru kwartalnika "Herito",  który dedykowany jest tematowi "Galicja po Galicji". Stanowi on pokłosie  konferencji zorganizowanej przez Międzynarodowe Centrum Kultury w  Krakowie na zakończenie sławnej, prezentowanej w Krakowie i Wiedniu,  wystawy "Mit Galicji". www.herito.pl

 

20.01.2016 Staraniem Marty Treit z Sądeckiej Biblioteki Publicznej im.  Józefa Szujskiego opracowany został wykaz książek wydanych w roku 2015,  a dotyczących Sądecczyzny, kandydujących do Honorowej Nagrody  Sądecczyzna im. Szczęsnego Morawskiego. Nagroda zostanie wręczona 1  lipca 2016 roku w Ratuszu Miasteczka Galicyjskiego w Nowym Sączu.  Pobierz wykaz ...

 

10.01.2016 Ukazał się piękny album "W poszukiwaniu piękna. Bronisława  Rychter-Janowska 1868–1953", autorstwa Bogdana Podgórskiego. Bogato  ilustrowana monografia, stanowi pierwsze opracowanie życiorysu i  twórczości artystki z ważnym sądeckim epizodem w życiorysie. Dodatkowym  walorem publikacji są liczne barwne oraz archiwalne reprodukcje prac  znajdujących się w zbiorach muzealnych i prywatnych, jak również  pierwszy raz publikowane fotografie archiwalne artystki, jej bliskich i  przyjaciół.

02.01.2016 Lekko spóźniony, ale wart lektury, dotarł do nas dodatek do grudniowego numeru "Sądeczanina", a mianowicie pismo literackie "Południca", redagowane przez członków Towarzystwa Literackiego im. C. Norwida, któremu prezesuje Witold Kaliński z Wierchomli. A w nim wiersze, eseje i opowiadania. Dziękujemy redakcji za ciepłą wzmiankę "Almanachu Muszyny".

 

28.12.2015 Przed Nowym Rokiem Archiwum Narodowe przekazało miłośnikom Sądecczyzny piękny prezent - udostępnione on-line akta metrykalne z zasobu Oddziału Archiwum w Nowym Sączu. Są tam między innymi księgi z Muszyny i okolic, do pobrania

 

19.12.2015 Ukazał się 23. numer półrocznika "Almanach Łącki" wydawanego przez Towarzystwo Miłośników Ziemi Łąckiej. Pismo otwiera artykuł na temat historii rodziny łąckich Chwalibogów.

 

05.12.2015 W roku jubileuszu 60-lecia swojego utworzenia Oddział Polskiego Towarzystwa Historycznego w Nowym Sączu wydał pracę zbiorową "Nowy Sącz i Sądecczyzna w czasie I wojny światowej".

 

07.11.2015 W Gminnym Ośrodku Kultury w Podegrodziu odbyła się uroczysta promocja książki pt. "Podegrodzie i Gmina Podegrodzka. Zarys dziejów", owoc pracy kilkunastu historyków pod redakcją profesora Feliksa Kiryka. Podegrodzie, kolebka Lachów Sądeckich, dołączyła do grona miejscowości, posiadających własną monografię historyczną. Gratulujemy!

 

17.10.2015 Ukazał się jubileuszowy 50. tom Almanachu Karpackiego "Płaj", wydawanego przez Towarzystwo Karpackie. Serdecznie gratulujemy twórcom pisma, kierowanego przez Andrzeja Wielochę, wielkiego wkładu w upowszechnianie wiedzy o karpackiej krainie. W jubileuszowym numerze tekst profesora Tadeusza M. Trajdosa o dziele - wielce zasłużonego dla ratowania zabytków sakralnych na Sądecczyźnie - księdza prałata  Mieczysława Czekaja. Spis treści na www.karpaccy.pl

 

05.10.2015 Do grona organizatorów Nagrody "Sądecczyzna" im. Szczęsnego Morawskiego dołączył "Almanach Łącki", periodyk wielce zasłużony dla dokumentowania kultury i historii Sądecczyzny. Aktualnie Kapituła Nagrody pracuje w składzie : Leszek Zakrzewski, prezes Oddziału PTH w Nowym Sączu – przewodniczący kapituły, Bożena Mściwujewska-Kruk, redaktor naczelna „Almanachu Muszyny” – sekretarz kapituły, profesor dr hab. Feliks Kiryk, przewodniczący Komitetu Redakcyjnego „Rocznika

Sądeckiego”, Robert Ślusarek, dyrektor Muzeum Okręgowego w Nowym Sączu oraz profesor dr hab. Julian Dybiec, członek redakcji „Almanachu Łąckiego”.

 

31.07.2015 W lipcowo-sierpniowym numerze gazety lokalnej "Krynickie Zdroje" ciekawe teksty, między innymi Tomasza Walczyka na temat pierwszych zakładów fotograficznych w Krynicy oraz Sławomira Korczyńskiego o historii rodu Kiepurów i jej krynickich wątkach.

 

22.07.2015 Nowy numer "Almanachu Sądeckiego" poświęcony jest związkom Jana Długosza z Nowym Sączem i Sądecczyzną. O pobytach znakomitego historyka na zamku w Nowym Sączu piszą Franciszek Leśniak i Leszek Migrała, a Łukasz  Połomski i Jakub Bulzak przedstawiają wyniki kwerendy na temat Gimnazjum i Liceum im. Jana Długosza w sądeckim oddziale Archiwum Narodowego w i archiwum jezuitów.

 

05.07.2015 Ukazał się XLIII tom "Rocznika Sądeckiego", który liczy 544 strony i zawiera ponad 30 artykułów, materiałów, recenzji, biogramów. Publikacja poœwięcona jest sądeczaninowi Jerzemu Beresiowi (1930–2012), sylwetkę jednego z największych artystów polskich drugiej połowy XX wieku przedstawia prof. UJ Jerzy Hanusek. Całośœć uzupełnia kronika miasta i wykaz bibliograficzny Sądecczyzny za 2014 r. Pobierz spis treści: http://twojsacz.pl/rocznik-sadecki-tom-xliii/

 

03.07.2015 Kapituła Honorowej Nagrody "SĄDECCZYZNA" im. Szczęsnego Morawskiego, ustanowionej w roku  2007, w skład której wchodzą: Polskie Towarzystwo Historyczne, Oddział w Nowym Sączu, "Almanach Muszyny" -  Stowarzyszenie Przyjaciół Almanachu Muszyny, Muzeum Okręgowe w Nowym Sączu oraz Komitet Redakcyjny  "Rocznika Sądeckiego" ogłosiła w Ratuszu Miasteczka Galicyjskiego, że w VIII edycji konkursu przyznała dwie Honorowe Nagrody "SĄDECCZYZNA" im. Szczęsnego Morawskiego za książki wydane w roku 2014: czytaj więcej>>

 

30.06.2015 Staraniem Stowarzyszenia Przyjaciół Almanachu Muszyny, pod  redakcją Bożeny Mściwujewskiej-Kruk, jak co roku tuż przed wakacjami ukazał się  w formie książki oraz na CD jubileuszowy 25. rocznik „Almanachu Muszyny”. Na  400 stronach przynosi wiele ciekawych artykułów, począwszy od poważnych historycznych opracowań po wspomnienia rodzinne, relacje z imprez i sporą dozę poezji. Pobierz więcej ….

 

15.06.2015 Jest już dostępny 22. numer półrocznika „Almanach Łącki”, wydawanego pod patronatem Towarzystwa Miłośników Ziemi Łąckiej, jak zawsze  pełen interesujących tekstów. Pismo otwiera artykuł profesora Bolesława Farona,  zatytułowany „O Janie Rostockim opowieść biograficzna”

 

25.05.2015 Warto odnotować ukazanie się książki „Galicyjskim szlakiem Chasydów sądecko-bobowskich”, autorstwa Adama Bartosza, wydanej przez  Wydawnictwo Austeria, Kraków, Budapeszt 2015. Książka jest opowieścią o  zaginionym świecie żydowskim. Wątkiem prowadzącym czytelnika tropami  żydowskiej historii są ślady chasydów skupionych wokół rabinów kręgu sądecko- bobowskiego - potomków Chaima Halberstama z Nowego Sącza.

 

18.05.2015 Ukazał się 49 tom "Płaju" (datowany na jesień 2014), którego sporą część zajmuje tematyka legionowa, a zarazem karpacka. Jak wiadomo jesienią i zimą 2014/15 minęło sto lat od tamtych dni, kiedy młodzi żołnierze Legionu Polskiego staczali swoje pierwsze boje w dolinach Marmaroszu i Gorganów. Część artykułów to pokłosie sesji historycznej zorganizowanej z tej okazji przez Towarzystwo Karpackie w Rafajłowej w ramach obchodów rocznicowych. Na szczególną uwagę zasługuje tekst Andrzeja Wielochy, przedstawiający najwcześniejszą fazę karpackiej kampanii legionowej. Więcej na www.karpaccy.pl

13.05.2015 Ze sporym opóźnieniem ukazał się interesujący jak zwykle rocznik Magury 2014, wydawany przez Studenckie Koło Przewodników Beskidzkich. Numer otwiera tekst "Łemkowski Thalerhof", autorstwa Piotra Wirchniańskiego.

 

22.04.2015 Staraniem Ryszarda Remiszewskiego ukazał się 24. (datowany na rok 2014) rocznik "Prac Pienińskich". Wśród wielu ciekawych informacji sporo tekstów dedykowanych pienińskim flisakom z racji jubileuszu 80. lecia powstania Polskiego Stowarzyszenia Flisaków Pienińskich. Ponadto interesujący artykuł profesora Andrzeja Skorupy na temat kościoła św. Antoniego w Czerwonyn Klasztorze.

 

11.04.2015 Spod pras drukarskich wyszła właśnie monografia nowosądeckiego oddziału Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego pióra Macieja Zaremby. W liczącej 102 strony książce pierwszy prezes odrodzonego Towarzystwa wyczerpująco omówił jego dzieje w ciągu ostatniego ćwierćwiecza. Książka jest obficie ilustrowana fotografiami z działalności oddziału.

 

10.04.2015 Ukazało się polskie wydanie książki Paula Roberta Magocsi'ego pt. „Naród znikąd. Ilustrowana historia Rusinów Karpackich”. To popularna praca prezentująca podstawowe wiadomości na temat dziejów Rusinów Karpackich z uwzględnieniem całego zamieszkiwanego przez nich fragmentu Karpat. Praca zawiera wprawdzie wiele tez dyskusyjnych, ale warta jest polecenia. Książka jest bogato ilustrowana i zawiera mapy wraz z ich omówieniami. Można ją nabyć w Oficynie Wydawniczej „Rewasz”. Wydanie książki w języku polskim udało się dzięki staraniom Stowarzyszenia Ruska Bursa w Gorlicach.

 

22.03.2015 Ukazała się interesująca książka "Szkice Łabowskie", autorstwa Celiny Cempy, która tak scharakteryzowała swoje dzieło "Są to opowieści o Polakach w czasach galicyjskich, o władzach gminnych w okresie międzywojennym, o dawnych mieszkańcach, czasach II wojny światowej, m. in. o Holokauście, robotach przymusowych na rzecz III Rzeszy, grabieży dzwonów, egzekucji w Młodowie. To opowieści o zwykłych ludziach i bohaterach". Autorce gratulujemy, a zainteresowanych naszą regionalną historią zachęcamy do lektury. Książkę wydało Towarzystwo Miłośników Ziemi Łabowskiej.

 

03.03.2015 W miesięczniku "Sądeczanin" zwracamy uwagę na tekst profesora Bolesława Farona. Autor, po półwieczu odnalazł bohaterów książki Marii Kownackiej pt. "Szkoła nad obłokami", o najwyżej położonej w Polsce szkółce na Niemcowej w Beskidzie Sądeckim. Profesor odwiedził w Piwnicznej emerytowanych nauczycieli: Edwarda Grucelę i Mieczysława Łomnickiego, którzy w latach pięćdziesiątych zeszłego stulecia codziennie wdrapywali się na Niemcową, gdzie nieśli gromadce dzieci kaganek oświaty.

 

21.02.2015 „Słownik gwary Lachów Sądeckich” autorstwa dr. Zenona Piotra Szewczyka zwyciężył w trzeciej edycji Konkursu o Nagrodę im. Ks. Prof. Bolesława Kumora w kategorii „Książka o SądecczyŸnie”. Organizatorami konkursu są   Społeczno-Kulturalne Towarzystwo „Sądeczanin” i Fundacja Sądecka. Gratulujemy autorowi nagrodzonej pracy!

 

27.01.2015 Na prośbę Kapituły Nagrody Szczęsnego Morawskiego "Sądecczyzna" Marta Treit z Sądeckiej Biblioteki Publicznej im. Józefa Szujskiego opracowała zestaw książek historycznych dotyczących Sądecczyzny wydanych w roku 2014. Wręczenie Nagrody nastąpi w dniu 3 lipca 2015 roku w Ratuszu Miasteczka Galicyjskiego w Nowym Sączu. Pobierz zestaw .....

 

06.01.2015 Warto odnotować, że pod koniec ubiegłego roku ukazał się numer 49/50 "Almanachu Ziemi Limanowskiej", pod redakcją Jurka Bogacza. Zwracam uwagę na teksty dotyczące stulecia Bitwy pod Limanową oraz omówienie daru  Grzegorza Jońca, jakim jest kolekcja zabytkowych zapinek, przekazanego do Muzeum Regionalnego Ziemi Limanowskiej.

 

02.01.2015 Nowy Rok dobrze rozpocząć lekturą najnowszego wydania "Almanachu Sądeckiego", a w nim ciekawe teksty, między innymi o: Feliksie Borkowskim, sądeckim bohaterze powstania styczniowego, Edmundzie Cieczkiewiczu, autorze dekoracji dworca kolejowego w Nowym Sączu i Bolesławie Pierackim, związanym mocno z Sądecczyzną, zamordowanym przez nacjonalistów ukraińskich w 1934 roku.

 

31.12.2014 Rok zamykamy pięknym i bogatym w ciekawe teksty 21. numerem
półrocznika "Almanach Łącki". Numer otwiera artykuł wybitnego znawcy lokalnej prasy na Sądecczyźnie profesora Bolesława Farona. Redakcji kierowanej przez Jadźkę Jastrzębską życzymy, z okazji wejścia w drugą dekadę wydania tego ważnego dla regionu pisma, samych sukcesów.

 

30.12.2014 Ukazał się spóźniony, bo datowany na Wiosna 2014, ale jak zwykle interesujący, 48. numer półrocznika Almanach Karpacki "Płaj". Zwracamy uwagę na tekst związanego mocno z Sądeczyzną profesora Tadeusza M. Trajdosa o polskiej malarce Auguście Kochanowskiej z Czerniowiec. www.karpaccy.pl

 

19.12.2014 W Muzeum Ziemi PAN w Warszawie na spotkaniu Towarzystwa Karpackiego, wielce zasłużonego dla promocji problematyki karpackiej, przedstawiliśmy książki - laureatki siedmiu dotychczasowych edycji Nagrody Sądecczyzna im. Szczęsnego Morawskiego. Do pobrania prezentacja

05.12.2014 Jest już dostępny numer 8 "Zeszytów Sądecko-Spiskich", a w nim bogactwo tekstów, między innymi o: dziejach Podolińca w XIV wieku, nowosądeckich klasztorach, ołtarzach w kaplicy zamkowej w Starej Lubowli, księdze testamentów Starej Lubowli i sądeckich kuligach w relacjach Szczęsnego Morawskiego, ponadto wiele innych ciekawych informacji.

 

08.11.2014 Stuleciu Wielkiej Wojny 1914-2014 dedykowany jest najnowszy 16.
numer kwartalnika "Herito" - warto przeczytać.

 

02.10.2014 W październikowym miesięczniku "Sądeczanin" polecam teksty w dziale historycznym. O sądeckich murach, bramach i basztach pisze Jacek Zaremba, a Piotr Kazana przedstawia Tadeusza Sokołowskiego (1914-2006), kuriera sądeckiego i żołnierza generała Andresa, spoczywającego na cmentarzu w Toronto.

 

24.09.2014 Gazeta "Krynickie Zdroje", wydawana przez Bibliotekę Publiczną w Krynicy-Zdroju, obchodzi dwudziestą rocznicę  powstania. Z okazji jubileuszu w Galerii Sztuki "Siedlisko" odbył się wernisaż wystawy "Kronika życia miasta". Dyrektor Biblioteki Magdalena Krzeszowska i redaktor "Krynickich Zdrojów" Agata Jarosz opowiedziały o historii czasopisma i jego zasługach dla miasta. Podziękowania pod adresem redakcji skierował burmistrz Krynicy-Zdroju dr Dariusz Reśko, a pracownice Biblioteki zostały nagrodzone Srebrnymi i Złotymi Jabłkami przez starostę nowosądeckiego. Szczególne słowa uznania usłyszała twórczyni gazety - Grażyna Lubańska. Życzymy "Krynickim Zdrojom" dalszej owocnej pracy na niwie wydawniczej!

 

06.09.2014 Towarzystwo Miłośników Ziemi Łąckiej wydało "Słowniczek gwary ludowej z okolic Łącka", autor Andrzej Urbaniec. Gratulujemy!

 

30.08.2014 Wrześniowo-październikowy (240-241) dwumiesięcznik "Echo Limanowskie" przynosi szereg poruszających tekstów dotyczących tragicznych czasów okupacji niemieckiej.

 

21.08.2014 Na Rynku w Muszynie odsłonięto "Ławeczkę Harasymowicza", który rozsławił Muszynę jako "krainę łagodności". Inicjatywa została zrealizowana staraniem Stowarzyszenia Przyjaciół Almanachu Muszyny, Burmistrza Muszyny oraz Biblioteki Publicznej w Muszynie.

 

18.07.2014 Ukazał się numer podwójny 86/87 "Almanachu Sądeckiego". Zwracamy uwagę na tekst "Kazimierz Sosnowski - ojciec polskiej turystyki górskiej", autorstwa Macieja Zaremby oraz "Sądeczanki - więźniarki Ravensbruck" napisany przez Martę Lorek i Stanisława Gniadego. Ponadto Leszek Migrała opisał działalność Oddziału "Civitas Christiana" w Nowym Sączu w latach 1993-2013".

 

12.07.2014 W pierwszych dniach lipca ukazał się 42. numer "Rocznika Sądeckiego", dedykowany księdzu Henrykowi Ostachowi, którego postać przybliżył Leszek Migrała. Dział "Artykuły i rozprawy" otwiera tekst profesora Feliksa Kiryka "Jan Długosz ojciec historiografii polskiej i jego związki z Sądecczyzną".

 

09.07.2014 W wydanym ze sporym opóźnieniem, ale wielce interesującym, roczniku "Magury 2013" zamieszczono przegląd pozycji wydawniczych na temat Beskidu Niskiego wydanych w latach 2012-2013. Więcej info na: http://www.skpb.waw.pl/

 

08.07.2014 Ukazał się datowany na Jesień 2013 półrocznik Almanach Karpacki "Płaj" wydawany przez Towarzystwo Karpackie. Informacje o zawartości 47. już numeru tego cennego pisma dostępne są na stronie www.karpaccy.pl

 

04.07.2014 Dr Anna Janota-Strama, autorka książki Stadniccy herbu Szreniawa z Nawojowej: dzieje rodu, otrzymała Honorową Nagrodę "SĄDECCZYZNA" im. Szczęsnego Morawskiego w VII edycji konkursu. Pobierz więcej ……

 

30.06.2014 U progu wakacji po raz dwudziesty czwarty ukazał się kolejny rocznik "Almanachu Muszyny" pod redakcją Bożeny Mściwujewskiej-Kruk. Podobnie jak w latach ubiegłych na jego treść składają się artykuły popularno-naukowe, eseje, wspomnienia rodzinne, poezja. Autorzy (35 osób) to zarówno naukowcy, jak i ludzie, którzy na co dzień nie parają się piórem, ale mają do przekazania cenne osobiste wspomnienia. W sumie rocznik zawiera prawie 40 artykułów i kilkanaście wierszy. wiecej...

 

13.06.2014 Interesujące i jakże aktualne zagadnienie "Narody i stereotypy" pojawiło się na łamach najnowszego numeru kwartalnika "Herito", wydawanego przez Międzynarodowe Centrum Kultury w Krakowie. Zachęcam do lektury. Wiecej info na www.herito.pl

 

10.05.2014 Staraniem Towarzystwa Miłośników Ziemi Łąckiej wydany został dwudziesty numer "Almanachu Łąckiego". Znajdujemy w nim m.in. teksty prof. Juliana Dybca o Janie Bulandzie pierwszym humaniście z Ziemi Łąckiej, Krzysztofa Chwaliboga o dziejach jego rodziny, Tomasza Kowalika też o przodkach, Jadwigi Jastrzębskiej o kulturze wsi, Bolesława Farona wspomnienie o sąsiedzie Józefie Tomczyku. Na 250 stronach znajdziemy również bogatą dokumentację fotograficzną, poezję, relacje z wydarzeń, którym patronowało Towarzystwo. Gratulujemy jubileuszu!

 

30.04.2014 W Muzeum Okregowym w Nowym Sączu odbyło się spotkanie Kapituły
Nagrody Sądecczyzna im. Szczęsnego Morawskiego. Podjęto decyzję o przyznaniu Nagrody za najlepszą książkę dotyczącą Sądecczyzny wydaną w roku 2013. Decyzja zostanie ogłoszona w trakcie uroczystego spotkania w dniu 4 lipca o godzinie 12 w Ratuszu Miasteczka Galicyjskiego.

29.04.2014 Ukazał się numer 1/67 półrocznika "Echo Beskidu", wydawanego przez Oddzial PTTK "Beskid" w Nowym Sączu pod redakcją Basi Bałuc.

 

15.04.2014 Ukazał się - liczący ponad 400 stron - 23. tom rocznika "Prace Pienińskie", wydawanego pod redakcją Ryszarda Remiszewskiego przez Ośrodek

Kultury Turystyki Górskiej PTTK w Pieninach. Rocznik otwiera tekst Dawida Golika "Samodzielny oddział dywersyjny AK Pazura". Kontakt z wydawcą email: oktg.pieniny@interia.pl

 

31.03.2014 Ukazał się drugi wiosenny numer internetowego "Magazynu Wysowa". Gratulujemy redakcji uruchomienia ciekawego pisma w nowoczesnej formie edytorskiej. Pobierz http://issuu.com/katarzynamiernik-pietruszewska/docs/mw_2_2014

 

9.03.2014 Po kilkunastoletniej przerwie ukazał się periodyk "Watra", a w nim o naszym regionie artykuł "Beskidy w XIX w. - wspomnienia z gór Karpackich ubiegłego stulecia", autor Bożena Sobala-Tobiasz.

 

3.03.2014 Najnowszy 46 numer poczytnego Almanachu Karpackiego "Płaj" przynosi teksty dotyczące Karpat rumuńskich, a w szczególnosci mało znanej grupy górskiej Codru-Moma. Ponadto w numerze nigdzie dotąd nie publikowany tekst autorstwa Stanisława Vincenza, dotyczący muzyki huculskiej. Więcej na www.karpaccy.pl

 

8.02.2014 Numer 13. - wydawanego w językach polskim i angielskim -  kwartalnika "Herito" zawiera tym razem teksty skoncentrowane wokół problematyki "konfliktów pamięci" na terenie Europy Środkowowschodniej.

 

2.02.2014 Podwójny numer 84/85 kwartalnika "Almanachu Sądeckiego" przynosi teksty dedykowane pamięci Stefana kardynała Wyszyńskiego

 

28.01.2014 Marta Treit z Sądeckiej Biblioteki Publicznej - na prośbę Kapituły Nagrody Szczęsnego Morawskiego "Sądecczyzna" - przygotowała zestaw książek, dotyczących Sądecczyzny, wydanych w roku 2013. Pobierz

 

13.01.2014 Nakładem Wydawnictwa Sejmowego ukazała się książka pt. "Łemkowie". Jest to czwarty tom serii "Mniejszości narodowe i etniczne w Polsce'.

 

08.01.2014 Ukazał się nowy numer "Almanachu Sądeckiego", kwartalnika historyczno-literackiego, wydawanego od 22. lat przez Katolickie Stowarzyszenie "Civitas Christiana" Oddział Nowy Sącz, pod redakcją LeszkaMigrały.

 

11.12.2013 Anglojęzycznych członków redakcji czasopism sądeckich zachęcam do zainteresowania się półrocznikiem Visegrad Insight, podejmującym problematykę krajów Grupy Wyszehradzkiej. Wiecej na www.visegradinsight.eu

 

09.11.2013 W listopadowo/grudniowym wydaniu gazety lokalnej "Krynickie Zdroje" sylwetki zasłużonych dla Krynicy, w tym Franciszek Stirba von Stirbitz, Leon Nowotarski i Leon Żuławski, a ponadto tekst o pierwszych krynickich pocztówkach.

 

03.12.2013 W "Krynickich Zdrojach" nr 7/8 - listopad-grudzień 2013 zwracamy uwagę na interesujący tekst znanego krynickiego lekarza Eugeniusza Niemca na temat roli dra Leona Żuławskiego i urzędnika ck Dominika Kaspara w uratowaniu przed zagładą krynickiego zdrojowiska w połowie XIX wieku.

 

21.11.2013 Pojawił się na rynku wydawniczym 12. numer kwartalnika "Herito", zajmującego się  dziedzictwem, kulturą i współczesnością Europy środkowowschodniej. Tematem przewodnim tego numeru jest Rumunia. "Rumunia jest inna, a zarazem jakoś podobna, bliska - i właśnie dlatego tak ciekawa" pisze we wstępie profesor Jacek Purchla. Więcej na: www.herito.pl

 

15.11.2013 Ukazał sie 21. numer Kuriera Starosądeckiego.

 

08.11.2013 Podczas uroczystości z okazji 721. rocznicy lokacji Nowego Sącza Tarczę Herbową "Zasłużony dla miasta Nowego Sącza" otrzymał zespół redakcyjny "Almanachu Sądeckiego". Jurkowi Migrale i jego współpracownikom składamy serdeczne gratulacje!

 

31.10.2013 Lektura obowiązkowa! Książka "Sądecczyzna w historiografii, literaturze i mediach" pod redakcją profesora Bolesława Farona winna mieć swoje zaszczytne miejsce w podręcznej biblioteczce wszystkich redakcji zainteresowanych Sądecczyzną.

 

08.10.2013 Warto zapoznać się z postępami w digitalizacji zbiorów, w tym prasy sądeckiej, prowadzonej w Sądeckiej Bibliotece Publicznej im. J. Szujskiego na ...
http://www.sadeczanin.info/kultura-i-edukacja,11/prasa-sadecka-w-internecie-w-sieci-jest-tygodnik-dunajec,51865

 

03.10.2013 Ukazał się 7. tom "Zeszytów sądecko-spiskich", który otwiera tekst Kazimierza Przybosia, zatytułowany: "Stanisława Herakliusza Lubomirskiego Informacyja potrzebna bardzo Rzeczypospolitej 1671 o prawie własnym i dziedzicznym, które ma Rzeczpospolita do Spisza i części Ziemi Węgierskiej, przeciwko pretensjom Cesarza Jm., tudzież jako wiele Rzeczypospolitej należy na utrzymaniu tego kraju."

 

29.09.2013 W numerze 47/48 (Wiosna/Lato 2013) kwartalnika "Almanach Ziemi Limanowskiej" znakomite teksty odkrywające nowe fakty na temat limanowskich wątków Powstania Styczniowego. Dla zainteresowanych kontakt z redakcją: almanach_zl@pro.onet.pl

 

12.08.2013 Najnowszy numer kwartalnika "Herito" przynosi fascynujące teksty dotyczące dalszej terytorialnie Chorwacji i bliższej nam Słowacji. www.herito.pl

 

05.08.2013 Najnowszy numer miesiecznika "Sądeczanin" w dziale Historia zamieścił tekst Jerzego Gizy pt. "Dni chwały sądeckiego oręża" o udziale 1. pułku strzelców podhalańskich w wojnie z bolszewikami w 1920 roku. Sądeczanie byli w awangardzie polskich wojsk, które weszły do Kijowa 7 maja pamiętnego roku, a potem osłaniali odwrót polskiej armii, by jak pisze autor na szczyty bohaterstwa wznieść się podczas obrony Brześcia 5 sierpnia 1920 roku.

 

30.07.2013 Ukazał się półrocznik "Almanach Karpacki Płaj" datowany na jesień 2012 roku, a w nim wiodącym tematem jest czarnohorski szczyt Pop Iwan i historia znajdującego się na nim Obserwatorium.

 

15.07.2013 W związku z przygotowaniami do I Forum Czasopism Karpackich -
Nowy Sącz 2014, Irena Wielocha z Towarzystwa Karpackiego opracowała roboczy zestaw czasopism karpackich z: Polski, Czech, Słowacji, Rumunii i Ukrainy. Dokument przedstawiamy w załączeniu z prośbą o uwagi i uzupełnienia. Pobierz ...

 

07.07.2013 Do rąk czytelników trafił XXIII rocznik "Almanachu Muszyny", pod redakcja Bożeny Mściwujewskiej-Kruk. Rocznik otwiera tekst profesora Kazimierza Przybosia dedykowany 725. rocznicy pierwszej znanej pisemnej wzmianki nazwy Muszyna. Rocznik ukazał się w formie tradycyjnej oraz na CD. Spis treści AM 2013 na www.almanachmuszyny.pl/index.php?p=spisy/2013tr

 

06.07.2013 Ukazał się XLI tom "Rocznika Sądeckiego". Tegoroczny numer poświęcony jest generałowi Franciszkowi Gągorowi, który zginął w katastrofie lotniczej w Smoleńsku.

 

05.07.2013 W Miasteczku Galicyjskim Muzeum Okręgowego w Nowym Sączu w trakcie obrad IV Forum Prasy Sądeckiej wręczona została szósta już doroczna Nagroda "Sądecczyzna" im. Szczęsnego Morawskiego. Nagrodę otrzymał Grzegorz Olszewski za książkę "Więzniowie KL Auschwitz z powiatu nowosądeckiego: księga pamięci." reportaż z wręczenia nagrody

 

01.07.2013 Dla potrzeb obrad IV Forum Prasy Sądeckiej Renata Kopacz opracowała projekt notek bibliograficznych czasopism wydawanych na Sądecczyźnie. Prosimy o zgłaszanie ewentualnych korekt i uzupełnień.
Pobierz dokument ...

 

19.06.2013 Zapraszamy do udziału w IV Forum Prasy Sądeckiej, które odbędzie się w dniu 5 lipca 2013 roku w Miasteczku Galicyjskim w Nowym Sączu. W trakcie Forum wręczona zostanie VI doroczna Nagroda Szczęsnego Morawskiego, za najlepszą książkę na temat Sądecczyzny wydaną w roku 2012. Pobierz zaproszenie z programem Forum .....

 

30.05.2013 W Muzeum Okręgowym w Nowym Sączu odbyło się spotkanie Kapituły
Nagrody Szczęsnego Morawskiego. Decyzja w sprawie nagrodzenia najlepszej książki dotyczącej Sądecczyzny, wydanej roku 2012, zostanie ogłoszona podczas IV Forum Prasy Sądeckiej w dniu 5 lipca w Miasteczku Galicyjskim.

 

18.05.2013 Jest już na rynku rocznik krajoznawczy poświęcony Beskidowi Niskiemu i Pogórzom "Magury'12", wydawany przez Studenckie Koło Przewodników Beskidzkich. Gratulujemy redakcji jubileuszu wydania 40 rocznika tego cennego pisma. W numerze zamieszczony jest spis treści wszystkich dotychczas wydanych roczników.

 

13.05.2013 Ukazał się jubileuszowy 10. numer kwartalnika "Herito", który
koncentruje się wokół zagadnień kulturalnych symbolicznego "nieuchwytnego
środka Europy". Wiecej na www.herito.pl

 

16.04.2013 Ukazał się 22 tom rocznika "Prace Pienińskie" pod redakcją Ryszarda M. Remiszewskiego. 500 stron pasjonującej lektury dla miłośników Pienin i nie tylko.

 

21.03.2013 Wręcz kipiący od masy turystycznych informacji i ciekawostek ukazał się półrocznik 1/65 "Echo Beskidu" wydawany przez Oddział PTTK Beskid w Nowym Sączu pod redakcją Barbary Bałuc.

 

28.02.2013 Jest nam miło poinformować, że honorowy patronat nad IV Forum Prasy Sądeckiej, które w dniu 5 lipca 2013 roku odbędzie się w Miasteczku Galicyjskim w Nowym Sączu, objęli: Jan Golonka, Starosta Nowosądecki oraz Ryszard Nowak, Prezydent Nowego Sącza.

 

23.02.2013 Ustanowioną przez Fundację Sądecką Nagrodę im. ks. prof. Bolesława Kumora w kategorii książka otrzymał profesor Feliks Kiryk, za trzytomową pracę "Dzieje Nowego Sącza", zaś w kategorii autor Wanda Łomnicka-Dulak. Gratulujemy !

 

13.02.2013 Opracowany został projekt programu IV Forum Prasy Sądeckiej, które odbędzie się w gościnnych progach Miasteczka Galicyjskiego w Nowym Sączu. Wszystkich zainteresowanych prosimy o odnotowanie terminu w kalendarzach oraz o zgłaszanie uwag do projektu programu. Pobierz ...

 

10.02.2013 Jest już dostępny 44 numer półrocznika Almanach Karpacki "Płaj". Omówienie zawartości tomu na www.karpaccy.pl

 

07.02.2013 Najnowszy numer kwartalnika "Herito", wydawanego przez Międzynarodowe Centrum Kultury w Krakowie, poświęcony jest zagadnieniom kulturalnym, społecznym i politycznym naszego południowego sąsiada - Słowacji. www.herito.pl

 

01.02.2013 Trwają przygotowania do wręczenia VI Nagrody Szczęsnego Morawskiego. Kapituła Nagrody składa serdeczne podziękowania p. Marcie Treit z
Sądeckiej Biblioteki Publicznej im. Józefa Szujskiego za opracowanie wykazu pozycji wydanych w roku 2012, a dotyczących Sądecczyzny. Decyzja o przyznaniu Nagrody Szczęsnego Morawskiego zostanie ogłoszona w trakcie IV Forum Prasy Sądeckiej w dniu 5 lipca 2013 roku w Miasteczku Galicyjskim w Nowym Sączu.  Pobierz wykaz książek ......

 

16.01.2013 Styczniowy numer pisma "Bethania" przynosi wiele ciekawych artykułów. Miesięcznik, który wydawany jest przez jezuickie parafie w Nowym Sączu (Najśw. Serca Pana Jezusa i Ducha św.) publikuje szereg danych statystycznych obu parafii.

 

07.01.2013 W Muzeum Okręgowym w Nowym Sączu odbyło się spotkanie kapituły Nagrody Szczęsnego Morawskiego. Omówiono przygotowania do jej VI edycji. Decyzja o wyborze najlepszej książki o Sądecczyźnie wydanej w roku 2012 zostanie ogłoszona w sądeckim Miasteczku Galicyjskim w dniu 5 lipca 2013 roku w trakcie obrad IV Forum Prasy Sądeckiej.

 

30.12.2012 Ukazał się nr 45/46 kwartalnika "Almanach Ziemi Limanowskiej" wydawany pod redakcją Jerzego Bogacza.

 

21.12.2012 W dniu 8 stycznia 2013 roku o godzinie 18 w Międzynarodowym Centrum Kultury w Krakowie odbędzie się spotkanie "Almanach Muszyny dla Małej Ojczyzny", w trakcie którego przedstawione zostaną inicjatywy Stowarzyszenia Przyjaciół Almanachu Muszyny oraz redakcji "Almanachu Muszyny". Po spotkaniu nastąpi otwarcie wystawy "O wizycie, która zakołysała Krynicą", autorstwa Karoliny Grobelskiej. Zapraszamy - pobierz zaproszenie ....

 

11.12.2012 Ukazał się nowy numer Almanachu Sądeckiego 3/4 2012, a w nim
szczególnie warte lektury teksty podsumowujące ważne dla Sądecczyzny sprawy: L. Migrały "Dwadzieścia lat Almanachu Sądeckiego" oraz T. Wieczorka "XXV lat Popradzkiego Parku Krajobrazowego".

 

08.12.2012 W trakcie IV Forum Prasy Sądeckiej, które odbędzie się w dniu 5 lipca 2013 roku w sądeckim Miasteczku Galicyjskim, zostanie rozstrzygnięta szósta edycja Nagrody Szczęsnego Morawskiego. Nagroda ma charakter honorowy i przyznawana jest za najlepszą książkę, wydaną w minionym roku, służącą odkrywaniu nie do końca poznanych kart historii Sądecczyzny. Nagrodę w roku 2007 ustanowili: "Almanach Muszyny", PTH Oddział w Nowym Sączu, "Rocznik Sądecki", "Almanach Sądecki" oraz Muzeum Okręgowe w Nowym Sączu. Publikacje kandydujące do nagrody mogą być zgłaszane do końca lutego 2013 roku na adres redakcja@almanachmuszyny.pl formularz zgłoszenia jest do pobrania http://www.sadeczanie.net/?pl_formularz-zgloszenia,53

 

06.12.2012 Zapraszamy do lektury listopadowo - grudniowego numeru "Kuriera Starosądeckiego", a w nim fotoreportaż z obchodów Święta Niepodległości, relacja z planu filmowego o ks. Tischnerze, przegląd inwestycji gminnych, wywiad z nowym dyrektorem Centrum Kultury oraz podsumowanie listopadowej kwesty na starosądeckich cmentarzach.

 

27.11.2012 Fundacja Sądecka organizuje konkurs im. ks. Bolesława Kumora. Nagroda zostanie przyznana w dwóch kategoriach: "Książka o Sądecczyznie" za publikację podejmującą temat związany z Sądecczyzną lub Sądeczanami i "Sądecki Autor" za całokształt twórczości literackiej sądeckiego autora.

 

14.11.2012 Staraniem Stowarzyszenia Przyjaciół Almanachu Muszyny przygotowany został tekst "Almanach Muszyny 1991-2012 dla Małej Ojczyzny". Jeden z jego rozdziałów zawiera informacje o prasie sądeckiej zebrane przez Renatę Kopacz. Tekst został przetłumaczony na języki angielski i niemiecki dzięki grantowi z programu Mecenat Małopolski 2012. Pobierz wersje PL, EN, DE

 

13.11.2012 Ukazał się nowy numer miesięcznika "Bethania". Pismo wydawane
jest przez dwie jezuickie parafie: Najświętszego Serca Pana Jezusa i Ducha świętego w Nowym Sączu.

 

12.11.2012 Komitet Redakcyjny "Almanachu Sądeckiego" zaprasza serdecznie
na spotkanie rocznicowe z okazji dwudziestolecia pisma w dniu 23 listopada
2012 na godz. 17.00 do lokalu Katolickiego Stowarzyszenia "Civitas Christiana" przy ul. Ks. Kard. S. Wyszyńskiego 3.

 

25.10.2012 Ukazały się Magury 11, rocznik krajoznawczy poświęcony Beskidowi Niskiemu i Pogórzom pod redakcją Sławomira Michalika i Anety Załugi, wydawany przez Studenckie Koło Przewodników Beskidzkich Warszawa.

 

25.09.2012 Ukazał się 8 numer kwartalnika "Herito", który otwiera cykl artykułów pod wspólnym mianem "Narody - historia i pamięć". Więcej info na www.herito.pl

 

05.09.2012 W trakcie konferencji "Europa Karpat" zorganizowanej podczas XXII Forum Ekonomicznego w Krynicy upowszechniony zostal Apel Stowarzyszenia Przyjaciół Almanachu Muszyny oraz Towarzystwa Karpackiego w sprawie Konwencji Karpackiej. Sygnatariusze Apelu postulują, aby IV Forum Prasy Sądeckiej, które odbędzie się w dniu 5 lipca 2013 roku w Miasteczku Galicyjskim przyjęło formułę I Forum Prasy Karpackiej. Apel do pobrania

 

31.08.2012 Ukazały się numery 42 i 43, datowane na wiosna 2011 i jesień 2011, almanachu karpackiego "Płaj". Wydawcą półrocznika jest Towarzystwo Karpackie.

 

28.08.2012 W sierpniowym miesięczniku "Sądeczanin" sporo na temat książki Jerzego Leśniaka "101 Sądeczan". Redakcja zaprasza do dyskusji na temat tej nowej na sądeckim rynku wydawniczym książki.

 

25.08.2012 W Łącku odbyło się uroczyste i radosne spotkanie z okazji 25. lecia Towarzystwa Miłośników Ziemi Łąckiej, które jest wydawcą znakomitego "Almanachu Łąckiego". Jadźce i wszystkim jej współpracownikom składamy serdeczne gratulacje!

 

20.07.2012 W najnowszym "Almanachu Łąckim" numer 16/2012 oprócz wielu innych ciekawych tekstów sprawozdanie z 25. lat działalności Towarzystwa Miłośników Ziemi Łąckiej, autorstwa Jadwigi Jastrzębskiej. Gratulujemy sukcesów!

 

15.07.2012 Ukazał się 7. numer kwartalnika "Herito", wydawanego przez Międzynarodowe Centrum Kultury w Krakowie. W numerze sporo o problemach tożsamości krajów Europy Środkowowschodniej.

 

10.07.2012 Jest już dostępny jubileuszowy XL tom "Rocznika Sądeckiego", który otwiera tekst "Profesor Jan Słowikowski - Lekarz Bohater", autorstwa Jerzego Leśniaka.

 

06.07.2012 Nagrodę Szczęsnego Morawskiego za najlepszą książkę wydaną w roku 2011 otrzymał ks. Jna Kudelka za pracę "Kościół na Sądecczyźnie w godzinie próby 1939-1945". Nagrodę wręczono w trakcie III Forum Prasy Sądeckiej.

 

06.07.2012 Pobierz .... ustalenia III Forum Prasy Sądeckiej, które odbyło się w Miasteczku Galicyjskim w Nowym Sączu w dniu 6 lipca 2012 roku.

 

06.07.2012 W Miasteczku Galicyjskim w Nowym Sączu odbyło się III Forum Prasy Sądeckiej. W zaplanowanym w programie Forum dwugłosie na temat "Prasa lokalna a archiwa, partnerzy czy konkurenci?" przedstawione zostały prezentacje Bożeny Mściwujewskiej-Kruk, redaktor naczelnej Almanachu Muszyny (do pobrania) oraz Sylwestra Rękasa, kierownika Archiwum w Nowym Sączu (do pobrania).

 

03.07.2012 W związku z przygotowaniami do III Forum Prasy Sądeckiej Renata
Kopacz z Biblioteki Miejskiej w Muszynie dokonała aktualizacji notek bibliograficznych prasy sądeckiej. Pobierz ...... Autorce serdecznie dziękujemy, a Szanowne Redakcje prosimy o sygnalizowanie nowych zmian.

 

01.07.2012 W formie tradycyjnej oraz na płycie CD ukazał się XXII rocznik "Almanachu Muszyny", w którym można przeczytać kilkadziesiąt tekstów dotyczących miejscowości wchodzących w skład historycznego państwa muszyńskiego oraz Sądecczyzny i północnego Spiszu.

 

30.06.2012 Ukazał się łączony 78/79 numer "Almanachu Sądeckiego", wydawanego od 21. lat przez Katolickie Stowarzyszenie "Civitas Christiana" w Nowym Sączu. W piśmie jak zwykle szereg interesujących tekstów o dziejach Sądecczyzny.

 

27.06.2012 Redakcja "Almanachu Muszyny" informuje, że kolejne roczniki zostały udostępnione on line. W chwili obecnej można w ten sposób korzystać z zawartości roczników 1991 - 2009.

 

18.06.2012 Jury Nagrody Szczęsnego Morawskiego wybrało najlepszą książkę dotyczącą Sądecczyzny wydaną w roku 2011. Laureata poznamy w dniu 6 lipca 2012 roku w trakcie III Forum Prasy Sądeckiej, jakie odbędzie się w Miasteczku Galicyjskim w Nowym Sączu.

 

14.06.2012 Ukazał się beskidzki rocznik Magury '11, w którym opócz innych ciekawych tekstów przegląd pozycji wydawniczych na temat Beskidu Niskiego wydanych w roku 2010.

 

05.06.2012 Ukazał się czerwcowy 181. numer starosądeckiego pisma parafialnego "Z Grodu Kingi". Gazeta obchodzi jubileusz 15-lecia obecności na rynku wydawniczym w Starym Sączu. Redakcji składamy serdeczne gratulacje.

 

01.06.2012 W związku z przygotowaniami do III Forum Prasy Sądeckiej, które w dniu 6 lipca 2012 roku odbędzie się w Miasteczku Galicyjskim w Nowym Sączu przedstawiamy komunikat "Prasa lokalna na Sądecczyźnie". Uprzejmie prosimy o nadsyłanie wszelkich uwag i uzupełnień. Pobierz .....

 

25.05.2012 Pod redakcją profesora Bolesława Farona ukazała się cenna publikacja "Prasa sądecka od zarania do dziś 1891-2011", dająca wszechstronny obraz dziejów i bogactwa prasy lokalnej na Sądecczyźnie.

 

10.05.2012 Sztuka i Europa Środkowa wypełniają najnowszy 6 numer kwartalnika Herito. Więcej i warto poczytać na www.herito.pl

 

28.04.2012 Wznawia działalność i zaprasza do ponownego korzystania ze zbiorów Centralna Biblioteka Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego w Warszawie. Nowa siedziba Biblioteki PTTK, ul. Senatorska 11 (parter budynku). Tel. +4822 831-80-65 www.bibliotekapttk.pl

 

19.04.2012 Lekko spóźniony, ale niezwykle merytorycznie bogaty, pojawił się na rynku 21. tom "Prac Pienińskich" datowany na rok 2011. Zwracam uwagę na teksty dotyczące trudnych spraw czasów II wojny światowej oraz liczne jak zwykle artykuły na temat zabytków i przyrody pienińskiej.

 

17.04.2012 W najnowszym numerze pisma "Krynickie Zdroje", wydawanego przez
Bibliotekę Publiczną w Krynicy między innymi tekst o dziejach Tylicza, dawnego Miastka.

 

13.04.2012 W najnowszym wiosennym Almanachu Ziemi Limanowskiej mnóstwo ciekawych tekstów, szczególnie wart polecenie ważny przyczynek do dziejów Galicji, jakim jest druk fragmentów dziennika Jacentego Grabowieckiego z lat 1831-1845.


11.04.2012 Jury ogólnopolskiego konkursu poetyckiego "O Popradzki Laur Jana Kochanowskiego" ogłosiło wyniki. Konkurs zorganizowany został przez Stowarzyszenie Przyjaciół Almanachu Muszyny i Towarzystwo Literackie im. Cypriana Norwida. Oficjalne zakończenie konkursu i wręczenie nagród nastąpi w dniu 7 lipca w trakcie XXII Spotkania Przyjaciół Almanachu Muszyny.

 

04.04.2012 Jest już dostępny numer 4/2012 miesięcznika "Z Grodu Kingi", a w nim ciąg dalszy historii parafii p.w. św. Elżbiety w Starym Sączu od XIII wieku do 1786 roku opracowanej na podstawie pracy magisterskiej Danuty Zygmunt. Więcej na: www.zgrodukingi.pl

 

16.03.2012 w Muzeum Ziemi PAN w Warszawie odbyła się prelekcja dr Ołeny Duć-Fajfer pt. "Łemkowie w XXI wieku w Polsce". Referat dotyczył działalności stowarzyszenia "Ruska Bursa", szkolnictwa łemkowskiego, rozwoju kultury łemkowskiej i współczesnych relacji miĘdzy Polakami i Łemkami. Autorka oprócz wielu innych funkcji jest w składzie kolegium redakcyjnego czasopisma "Besida".

 

09.03.2012 Jest już dostępny numer 210/211 Marzec-Kwiecień 2012 dwumiesięcznika "Echo Limanowskie", wydawanego przez Stowarzyszenie Związek Limanowian. "Okruchy pamięci w obrazach limanowskich malarzy" to temat przewodni tego wielce ciekawego pisma.

 

28.02.2012 Ukazał się jubileuszowy 50. numer miesięcznika Sądeczanin. Założycielom i zespołowi redakcyjnemu składamy serdeczne gratulacje, także za mądre łączenie obecności w internecie i na papierze.

 

08.02.2012 Ryszard Nowak, Prezydent Miasta Nowego Sącza objął patronat honorowy nad III Forum Prasy Sądeckiej, które odbędzie się w dniu 6 lipca 2012 roku w Miasteczku Galicyjskim w Nowym Sączu.

 

02.02.2012 Z ogromnym opóźnieniem ukazał się datowany na Jesień 2010 roku
41 numer pisma Almanach Karpacki "Płaj". Taka ogromna rozpiętość czasowa między datowaniem pisma, a jego faktycznym ukazaniem się, źle świadczy o warsztacie dziennikarskim zespołu redakcyjnego i wydawcy. W numerze artykuł Macieja Śliwy, któremu udało się na podstawie starych map, przekazów historycznych, a także współczesnych zdjęć lotniczych zrekonstruować wygląd szańca konfederatów barskich w Koniecznej w Beskidzie Niskim i zlokalizować jego pozostałości w terenie. Więcej na: www.karpaccy.pl

 

26.01.2012 Staraniem Marty Treit z Sądeckiej Biblioteki Publicznej sporządzone zostało zestawienie książek, dotyczących Sądecczyzny, wydanych w roku 2011. Pozycje te będą kandydowały do dorocznej Nagrody Szczęsnego Morawskiego, która wręczona zostanie w trakcie III Forum Prasy Sądeckiej. Pobierz ....

 

14.01.2012 Jan Golonka - Starosta Nowosądecki na podstawie decyzji Zarządu Powiatu Nowosądeckiego objął patronat honorowy nad III Forum Prasy Sądeckiej, które odbędzie się w dniu 6 lipca 2012 roku w Miasteczku Galicyjskim.

 

10.01.2012 Rada Towarzystwa Karpackiego (www.karpaccy.pl) obradująca w Warszawie podjęła uchwałę o włączeniu się do grona organizatorów IV Forum Prasy Sądeckiej, które odbędzie się w dniu 5 lipca 2013 roku. Planowane jest dedykowanie Forum problematyce Konwencji Karpackiej i zaproszenie do udziału w nim przedstawicieli prasy karpackiej z: Polski, Słowacji, Czech, Węgier, Rumunii oraz Ukrainy. Wkrótce więcej informacji na ten temat.

 

04.01.2012 Ukazał się piąty numer polsko-angielskiego kwartalnika "Herito" wydawanego przez Międzynarodowe Centrum Kultury w Krakowie. "Miasta do przemyślenia / Cities for thought" to motto przewodnie tego numeru. Więcej na: www.herito.pl

 

29.12.2011 Jest już dostępny styczniowy 2012 numer starosądeckiego pisma parafialnego "Z GRODU KINGI". Elektroniczne wydanie jest dostępne pod adresem www.zgrodukingi.sacz.pl

 

18.12.2011 Nakładem wydawnictwa PIW ukazała się książka jednego z autorów licznych tekstów publikowanych w Almanachu Muszyny, Rafała Żebrowskiego. Jest to niezmiernie ciekawa opowieść o rodzinie Herbertów i młodości jej najbardziej znanego syna, Zbigniewa. Dzieło liczy 660 stron i zawiera 150 ilustracji.

 

08.12.2011 Trwają przygotowania do III Forum Prasy Sądeckiej, które dedykowane będzie tematowi "Prasa lokalna a archiwa, partnerzy czy konkurenci?" W załączeniu do pobrania aktualna wersja projektu programu. Prosimy o zgłaszanie uwag. Pobierz ......

 

30.11.2011 Ukazał się Katalog Publikacji Archiwów Państwowych na rok 2012. Kontakt celem uzyskania egzemplarza - ndap@archiwa.gov.pl

 

20.11.2011 W związku z rozpoczynającymi się w dniu 24 listopada 2011 roku na Zamku Królewskim w Warszawie XX Targami Książki Historycznej, Porozumienie Wydawców Książki Historycznej wydało Katalog 2011/2012 Klubu Miłośników Książki Historycznej. Więcej na www.pwkh.pl

 

15.11.2011 W Czytelni Starosądeckiej Biblioteki w dniu 24 listopada o godzinie 17 odbędzie się benefis 25-lecia pracy literackiej Barbary Paluchowej, redaktor naczelnej pisma lokalnego "Znad Popradu", wychodzącego od 20 lat w Piwnicznej Zdroju. Basiu serdecznie gratulujemy!

 

08.11.2011 W listopadowym numerze "Sądeczanina", lista ponad 40 wybitnych Sądeczan, którzy odeszli do wieczności w minionych 12 miesiącach. Wśród materiałów, dotyczących historii Sądecczyzny, zwraca uwagę obszerny artykuł Łukasza Połomskiego pt. "Moje miasteczko Sącz", o wydanych przed paroma laty wspomnieniach Albina Kaca. Czytelnicy znajdą też swoje ulubione rubryki: kalendarium Muzeum Okręgowego w Nowym Sączu, nowości wydawnicze traktujące o Nowym Sączu i Sądecczyznie.

 

07.11.2011 We wrześniowo-pażdziernikowym numerze Kuriera Starosądeckiego, oprócz innych ciekawych tekstów, kontynuacja opowieści o losach starosądeczanki Ady Sari z okazji 125 rocznicy jej urodzin.

 

05.11.2011 Na wniosek Stowarzyszenia Przyjaciół Almanachu Muszyny, złożony za pośrednictwem Ambasadora RP w Bratysławie, Prezydent Rzeczpospolitej Polskiej Bronisław Komorowski przyznał Gabrieli Malastovej, sekretarzowi Stowarzyszenia Amos w Starej Lubowli i dlugoletniej współpracownicy Almanachu Muszyny, Krzyż Kawalerski Orderu Zasługi RP w uznaniu jej zasług dla rozwoju przyjaźni polsko-słowackiej. Wręczenie orderu przewidywane jest w grudniu.

 

28.10.2011 W Sądeckiej Bibliotece Publicznej odbędzie się w dniu 3 listopada o godzinie 17 spotkanie poświęcone wspomnieniu o Władysławie Lubasiowej (1919-2010), poetce i redaktorce prasy lokalnej na Sądecczyźnie.

 

20.10.2011 We wrześniowym numerze dwumiesięcznika "Besida", wydawanego przez Stowarzyszenie Łemków, sporo informacji o Łemkowskiej Watrze.

 

17.10.2011 Jest już dostępny Rocznik Ruskiej Bursy 2010, wydawany przez Stowarzyszenie "Ruska Bursa" w Gorlicach. W zawartości między innymi tekst Bogdana Horbala z Nowego Jorku "Z Łemkowszczyzny do Auschwitz-Birkenau".

 

15.10.2011 Rozpoczynamy przygotowania do III Forum Prasy Sądeckiej, które odbędzie się w dniu 6 lipca 2012 roku w Miasteczku Galicyjskim w Nowym Sączu i dedykowane będzie tematowi "Prasa lokalna a archiwa, partnerzy czy konkurenci?". W załączeniu do pobrania projekt programu, prosimy o nadsyłanie uwag i dodatkowych propozycji programowych i organizacyjnych.

 

12.10.2011 W Sądeckiej Bibliotece Publicznej nastapiło otwarcie wystawy "Między Dunajcem a Kamienicą" zorganizowanej z okazji jubileuszu 120-lecia biblioteki. Kierownictwu i pracownikom Sądeckiej Biblioteki Publicznej, którzy mają wielu przyjaciół wśród redakcji prasy lokalnej składamy serdeczne gratulacje.

 

10.10.2011 Ukazał się czwarty numer kwartalnika Herito, dedykowanego dziedzictwu, kulturze i współczesności Europy środkowej. Więcej o piśmie wydawanym przez Międzynarodowe Centrum Kultury w Krakowie i zawierającym problematykę przydatną dla wydawców prasy lokalnej na Sądeczyźnie można przeczytać na www.herito.pl

 

15.09.2011 W skład Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w powiecie nowosądeckim wybrana została Katarzyna Kucia-Garncarczyk ze Stowarzyszenia Przyjaciół Almanachu Muszyny. Katarzyna z racji związków z redakcją Almanachu Muszyny będzie w ramach Rady podejmowała także problematykę prasy lokalnej na Sądecczyźnie.

 

13.09.2011 Stowarzyszenie Łemków, Stowarzyszenie "Ruska Bursa w Gorlicach, Muzeum Okręgowe w Nowym Sączu i Towarzystwo Literackie im. Cypriana Norwida zapraszają 15 pazdziernika 2011 roku do Miasteczka Galicyjskiego w Nowym Sączu na XIX Łemkowską Jesień Twórczą, poświęconą 100. rocznicy ukazania się tygodnika "Łemko".

 

27.08.2011 Staraniem Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Uzdrowiskowej w Muszynie ukazała się "Bibliografia zawartości lokalnych czasopism muszyńskich".

 

04.08.2011 Jest już w dystrybucji mocno spózniony jubileuszowy 40 Almanach Karpacki "Płaj" datowany - Wiosna 2010. Zawiera szereg tekstów związanych z postacią Stanisława Vincenza. Z zagadnień dotyczšcych bezpośrednio Sądecczyzny polecam lekturę kontynuacji rozważań Andrzeja Wielochy na temat nazwy "Beskid - jej desygnatów, kontekstów i znaczeń. Spis treści na www.karpaccy.pl

 

31.07.2011 Ukazał się nowy Almanach Sądecki - numer 74/75. Obok innych tekstów znajdujemy w nim ciekawy artykuł o burmistrzu Nowego Sącza dr. Władysławie Barbackim (rządził miastem w latach 1900 - 1918), napisany wspólnie przez prawnuczkę burmistrza prof. Martę Mizianty i red. Jerzego Leśniaka.

 

27.07. 2011 W wieku 95 lat zmarł Stefan Półchłopek - człowiek legenda. Pełnił szereg funkcji w krynickim uzdrowisku: był przewodniczącym Prezydium Miejskiej Rady Narodowej, jednym z pomysłodawców i organizatorem parunastu edycji Festiwalu Kiepurowskiego, zasłużonym działaczem PTTK. W roku 2009 przyznano mu honorowe obywatelstwo Krynicy-Zdroju. Przez szereg lat Pan Stefan współpracował z wieloma redakcjami prasy lokalnej na Sądecczyźnie, które zawsze mogly liczyć na jego życzliwość. Dziękujemy Panie Stefanie!

21.07.2011 Witamy na rynku prasy lokalnej na Sądecczyźnie PLÓM.TV - regionalny, bezpłatny dwumiesięcznik oraz portal informacyjno-rozrywkowy, którego celem jest podniesienie turystycznej atrakcyjności Gminy Łącko oraz aktywizowanie jej mieszkańców. Więcej www.plomtv.pl

 

18.07.2011 Jest już dostępny XXXIX Rocznik Sądecki, który otwiera tekst "Irena Styczyńska - Honorowy Obywatel Nowego Sącza", autorstwa Leszka Migrały.

 

12.07.2011 Stowarzyszenie Przyjaciół Almanachu Muszyny oraz Towarzystwo Literackie im. Cypriana Norwida ogłaszają pierwszy ogólnopolski konkurs poetycki "O Popradzki Laur Jana Kochanowskiego". Sekretarzem jury jest Monika Fabisiak. Pobierz regulamin konkursu .....

 

11.07.2011 W trakcie II Forum Prasy Sądeckiej wręczona została doroczna Nagroda Szczęsnego Morawskiego za książkę wydana w roku 2010, a dotyczącą Sądecczyzny. W czwartej edycji konkursu decyzją kapitały nagrodę otrzymał dr Józef Skrabski, adiunkt w Instytucie Historii Sztuki i Kultury Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II za pracę: Kościoły Grybowa. Monografia historyczno-artystyczna, Kraków 2010, str. 478.

Czytaj więcej ……

 

05.07.2011 Ukazał się piąty numer "Gazety Krynickiej". Dwutygodnik, który wydawany jest w tradycyjnej formie papierowej i w internecie, wzbogaca krajobraz prasy lokalnej na Sądecczyźnie. Z okazji małego jubileuszu składamy serdeczne gratulacje zespołowi redakcyjnemu kierowanemu przez Aleksandra Ładysza. Adres internetowy: www.gazetakrynicka.pl

 

01.07.2011 W Miasteczku Galicyjskim w Nowym Sączu odbyło się II Forum Prasy Sądeckiej na temat: Rola prasy lokalnej, muzeów i bibliotek w umacnianiu małych ojczyzn na Sądecczyźnie - jak usprawnić to partnerstwo? Na jego zakończenie przyjęta została Deklaracja określająca zadania na najbliższy rok. Pobierz ....

 

27.06.2011 Ukazał się trzeci numer pisma Herito, którego myślą przewodnią jest "Miasto i muzeum". Profesor Jacek Purchla pisze we wprowadzeniu: "Miasta to swoiste muzea jako przestrzenna ilustracja dziejów, gigantyczna kolekcja, ale też szkatuła, w której schronił się duch miejsca. Niestety historia naszej części kontynentu rzadko pozostawiała je nietknięte. Ich trwanie jest tu raczej pasmem zapadania się i wznoszenia. Być może stąd ta przemożna potrzeba chronienia wszystkiego, co zdołało się uchować, a nawet odtwarzania tego, co uległo zniszczeniu. Muzealizacja przestrzeni miejskiej splata się tu mocno z kolejnymi falami narodowych odrodzeń." Więcej na www.herito.pl

 

24.06.2011 Staraniem Renaty Kopacz z Biblioteki w Muszynie, zaktualizowana została bilbliografia prasy sądeckiej. pobierz

 

11.06.2011 "Almanach Muszyny" przekroczył kolejną barierę, rocznik 2011 wydany został w tradycyjnej formie książkowej oraz na CD. Od 1 lipca 2011 roku redakcja bedzie rozsyłała egzemplarze "Almanachu" wydane w formie tradycyjnej do autorów tekstów i zdjęć zamieszczonych w roczniku oraz do fundatorów Funduszu Stypendialnego Almanachu Muszyny. Istnieje także możliwość odbioru w siedzibie redakcji. Wszystkich pozostałych sympatyków "Almanachu", zainteresowanych otrzymaniem takich egzemplarzy, uprzejmie prosimy o kontakt z redakcją po 1 lipca 2011: redakcja@almanachmuszyny.pl

 

06.06.2011 Jest już gotowy program II Forum Prasy Sądeckiej jakie w dniu 1 lipca 2011 będzie miało miejsce w Miasteczku Galicyjskim w Nowym Sączu. Pobierz program ......

 

02.06.2011 Już dwadzieścia lat ukazuje się piwniczański mięsięcznik Znad Popradu. Twórcom pisma i jego zespołowi redakcyjnemu składamy serdeczne gratulacje!

 

27.05.2011 Ukazała się nowa odsłona strony www.karpaccy.pl redagowana przez Towarzystwo Karpackie. Zawiera ona szereg informacji przydatnych dla prasy wydawanej na Sądecczyźnie

 

12.05.2011 Jest już dostepny, lekko spóźniony, ale jak zawsze interesujący rocznik Magury'10, którego motywem przewodnim, jak swierdza redakcja "są trudne i często bolesne stosunki polsko-ukraińsko-łemkowskie". Więcej info na www.skpb.waw.pl

 

10.05.2011 Ukazał się XX rocznik Prac Pienińskich. Jubileuszowy tom na ponad 500 stronach zawiera wiele interesujących tekstów, często zahaczających tematyką o Sądecczyznę. Składamy serdeczne gratulacje zespołowi redakcyjnemu kierowanemu przez Ryszarda M. Remiszewskiego.

 

30.04.2011 Staraniem Doroty Wcześny z Sądeckiej Biblioteki Publicznej opracowany został elektroniczny informator adresowy bibliotek na Sądecczyźnie. Przedstawiamy go w wersji pdf w załączeniu i czekamy na ewentualne aktualizacje.

 

 

14.04.2011 Uprzejmie informujemy, że zamknięta została teka "Almanachu Muszyny" 2011. Znajdzie się w nim ponad 40 artykułów, z których część stanowi kontynuację opracowań z lat ubiegłych (np. artykuł Barbary Chudzińskiej o pracach archeologicznych w ruinach muszyńskiego zamku). Wśród prezentowanych artykułów będą trzy teksty w języku słowackim. Poza tym - jak co roku - czytelnik znajdzie w roczniku wspomnienia, wiersze i eseje, a także fotograficzne reportaże z imprez współorganizowanych przez redakcję. AM 2011 ukaże się w drugiej połowie czerwca br.

 

30.03.2011 Ukazał się II numer pisma Herito podejmującego zagadnienia kulturowe Europy Środkowowschodniej. Redakcja pisze we wstępie: "W dzisiejszych płynnych czasach człowiek poszukuje miejsca, miejsce zaś człowieka; ludzie chcą odnaleźć się w przestrzeni, ale i przestrzenie wpływają na całe zbiorowości. Rodzi to potrzebę wyobrażenia pewnych możliwych, wielowarstwowych tożsamości dla miejsca, człowieka, zbiorowości. Jakiej? nowej podmiotowości". Więcej na: http://www.herito.pl

 

15.03.2011 Trwają przygotowania do II Forum Prasy Sądeckiej, które jak zapowiadano odbędzie się w dniu 1 lipca 2011 roku w Miasteczku Galicyjskim w Nowym Sączu. Obrady Forum skoncentrują się wokół tematu: "Rola prasy lokalnej, muzeów i bibliotek w umacnianiu małych ojczyzn na Sądecczyźnie - jak usprawnić to partnerstwo?

Pobierz projekt programu, czekamy na uwagi ....

 

20.02.2011 Redakcja Almanachu Muszyny informuje, że jest już dostępna zaktualizowana Bibliografia Almanachu Muszyny za lata 1991 - 2010. Zawiera ona ponad 1000 pozycji opublikowanych w dwudziestu rocznikach Almanachu. Składamy serdeczne podziękowania Łucji Bukowskiej, bardzo zasłużonej dla Biblioteki Publicznej w Muszynie i Almanachu Muszyny, za ogromny wklad pracy w wykonanie tego zadania. Bibliografia do pobrania .......

 

14.02.2011 Pojawił się już piąty tom "Zeszytów sądecko-spiskich", który zawiera jak poprzednie tomy ciekawy zestaw tekstów z dziejów pogranicza polsko-słowackiego. Zeszyty to cenna inicjatywa edytorska wydawana przez Muzeum Okręgowe w Nowym Sączu i Muzeum w Starej Lubowli. Gratulujemy pierwszego jubileuszu!

 

07.02.2011 Starosta Sądecki Jan Golonka wzorem ubiegłego roku objął patronat honorowy nad II Forum Prasy Sądeckiej, które w dniu 1 lipca 2011 roku odbędzie się w Miasteczku Galicyjskim w Nowym Sączu.

 

20.01.2011 W ramach przygotowań do IV edycji dorocznej Nagrody Szczęsnego
Morawskiego, za najlepszą książkę dotyczącą Sądecczyzny, przygotowany został przez Sądecką Bibliotekę Publiczną wykaz pozycji wydanych w roku 2010. Pobierz ...

 

17.01.2011 Leszek Zakrzewski - przyjaciel i ceniony partner wielu pism lokalnych na Sądecczyźnie - został wybrany na kolejną kadencję prezesem Oddziału Polskiego Towarzystwa Historycznego w Nowym Sączu. Gratulujemy!

 

14.01.2011 Ukazał się pierwszy numer kwartalnika "Herito" wydawanego w wersji polsko-angielskiej. To nowa inicjatywa Międzynarodowego Centrum Kultury w Krakowie. Pismo ma stanowić forum dyskusji o dziedzictwie, kulturze, współczesności i przyszłości Europy Środkowej, w tym także naszej Sądecczyzny, której doświadczenie i kulturowe dylematy są specyficzne i trafiające w sedno współczesnej debaty. Zachwyca forma elektronicznej prezentacji treści kwartalnika. Więcej na www.herito.pl

 

08.01.2011 Ukazał się listopadowo-grudniowy numer „Głosu Nadpopradzia”. Zawiera omówienie wyników wyborów samorządowych i komentarze do I sesji Rady Miasta i Gminy. Ponadto sprawozdanie z obchodów 45-lecia zespołu „Dolina Popradu” i inne zdarzenia w gminie. Jak informuje Witek Kaliński wraz z ukazaniem się tego numeru, miesięcznik został zawieszony przez wydawcę, którym jest Towarzystwo Rozwoju Piwnicznej. O ile bowiem udawało się redaktorom przez minione 3 lata uzyskiwać niemało interesującego materiału dla publikacji, to wydawca nie przezwyciężył trudności z dystrybucją pisma i pozyskiwaniem reklamodawców lub sponsorów. Mamy nadzieję, że to interesujące pismo powróci do swych czytelników!

 

06.01.2011 Jest już dostępny Grudniowy Numer Kuriera Grybowskiego. Aby zapoznać sie z jego spisem treści >> wejdź

 

05.01.2011 Pod koniec grudnia 2010 ukazał się kolejny Almanach Łącki, a w nim wśród wielu interesujacych tekstów: część I pamiętnika Władysława Wadowskiego za lata 1940-1944 oraz kontynuacja historii rodziny Chwalibogów. Jagoda gratulujemy! Wiecej na: www.tmzl.elacko.pl

 

04.01.2011 Pan Ryszard Nowak, prezydent Miasta Nowego Sącza objął Patronat Honorowy nad II Forum Prasy Sądeckiej, jakie odbędzie się w dniu 1 lipca 2011 roku w Miasteczku Galicyjskim w Nowym Sączu.

 

28.12.2010 Jest już dostępny grudniowy 196 numer miesięcznika Kurier Starosądecki pod redakcją Ryszarda Kumora. Wersja pdf -
www.kurier.stary.sacz.pl/kurier.pdf

 

20.12.2010 Ukazał się "Almanach Sądecki" nr 72/73. Kwartalnik otwiera tekst "Patrocinia św. Katarzyny Aleksandryjskiej w archidiakonacie krakowskim... i na ziemi sądeckiej" autor Marcin Spórna. Ponadto wśród wielu interesującyh artykułów zwracamy uwagę na opracowanie Jerzego Gizy, laureata tegorocznej Nagrody Szczęsnego Morawskiego, zatytułowane - "Josef Fejervary - honorowy obywatel Nowego Sącza".

 

8.12.2010 Ukazał się 39 numer Almanachu Karpackiego Płaj. Z tekstów dotyczących bezpośrednio naszego regionu zwracamy uwagę na opowieść o
nazwie Beskid, której cześć pierwsza ilustrowana reprodukcjami historycznych map otwiera tom. Ponownie pojawia się zagadnienie dawnych
karpackich granic państwowych, ich wytyczania i zachowanych do dziś reliktów. Spis treści na: www.karpaccy.pl

 

12.11.2010 Trwają przygotowania do II Forum Prasy Sądeckiej, które odbędzie się 1 lipca 2011 roku w Miasteczku Galicyjskim w Nowym Sączu. Tematyka Forum: Rola prasy lokalnej i bibliotek w umacnianiu małych ojczyzn na Sądecczyźnie - jak usprawnić to partnerstwo? Organizatorami Forum będą jak w roku bieżącym: Almanach Muszyny, Almanach Sądecki, Oddział PTH w Nowym Sączu oraz Muzeum Okręgowe w Nowym Sączu. Do grona organizatorów Forum w roku 2011 dołączyła Sądecka Biblioteka Publiczna im. Józefa Szujskiego. Program Forum zostanie ogłoszony w lutym 2011 roku.

08.11.2010 Stowarzyszenie Przyjaciół Almanachu Muszyny, które jest wydawcą Almanachu Muszyny opublikowało na stronie www.almanachmuszyny.pl projekt planu pracy na rok 2011, prosząc jednocześnie wszystkich sympatyków Almanachu Muszyny o zgłaszanie uwag i dodatkowych propozycji. XXI rocznik Almanachu Muszyny ukaże się w czerwcu 2011 roku, zaś teka redakcyjna zamykana jest w lutym.

 

05.11.2010 W listopadowym numerze miesięcznika "Sądeczanin", można obejrzeć galerię kandydatów na wójtów i burmistrzów sądeckich gmin i miast oraz kandydatów na prezydenta Nowego Sącza. Zamieszczone zostały także listy kandydatów do Rady Powiatu Nowosądeckiego oraz Rady Miasta Nowego Sącza.