A A A

- 2012

W dniu 6 lipca 2012 roku w Miasteczku Galicyjskim w Nowym Sączu odbyło się III Forum Prasy Sądeckiej, dedykowane tematowi "Prasa lokalna a archiwa, partnerzy czy konkurenci". W spotkaniu wzięli udział redaktorzy prasy lokalnej oraz archiwiści i bibliotekarze. Spotkanie zaszczycili obecnoscią: starosta nowosądecki Jan Golonka,  wiceprezydent Nowego Sącza Bożena Jawor oraz grupa pracowników naukowych Instytutu Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego.

 

Poniżej do pobrania

ustalenia III Forum Prasy Sądeckiej, jego program i przedstawione w trakcie Forum prezentacje przez Bożenę Mściwujewską-Kruk, redaktor naczelną  "Almanachu Muszyny" i Sylwestra Rękasa, kierownika Oddziału w Nowym Sączu Archiwum  Państwowego w Krakowie. >http://www.sadeczanie.net/files/Ustalenia%20III%20Forum%20Prasy%20Sadeckiej.pdf>

do pobrania prezentacje: