A A A

Formularz zgłoszenia

Formularz zgłoszenia książki do Nagrody Szczęsnego Morawskiego

1. Tytuł [ ]
2. Autor [ ]
3. Wydawnictwo [ ]
4. Rok wydania [ ]
5. Uzasadnienie (maksymalnie 5.000 znaków ze spacjami) [ ]
6. Zgłaszający [ ]
7. Kontakt [email ] [telefon ]Wypełniony kwestionariusz należy przesłać na adres redakcja@almanachmuszyny.pl do końca lutego.
Zgłaszaną książkę należy w terminie do 15 marca nadesłać przesyłką poleconą na adres redakcji "Almanachu Muszyny"

 

Willa Wanda
ul Piłsudskiego 56
33-370 Muszyna.