A A A

Nagroda Szczęsnego Morawskiego

 

 

KAPITUŁA
Nagrody Szczęsnego Morawskiego

Leszek Zakrzewski
prezes oddziału PTH w Nowym Sączu - przewodniczący kapituły

Robert Ślusarek
dyrektor Muzeum Okręgowego
w Nowym Sączu - wiceprzew. kapituły
Bożena Mściwujewska - Kruk
redaktor naczelna "Almanachu Muszyny" - sekretarz kapituły


Pozostali członkowie kapituły:


 • dr hab. Piotr Łopatkiewicz
 • dr Tadeusz Łopatkiewicz
 • Jerzy Leśniak
 • Jerzy Giza
 • dr Józef Skrabski
 • ks. Jan Kudelka
 • Grzegorz Olszewski
 • dr Anna Janota-Strama
 • Janusz Hetmańczyk
 • dr Sławomir Wróblewski
 • Bogdan Potoniec