A A A

PRASA NOWOSĄDECKA W LATACH 1891 - 1996

Rocznik Sądecki 1997 tom XXV; str. 118-1327

opracował: Bogdan Potoniec

 

Minęło ponad 100 lat od wydania w Nowym Sączu Szkolnictwa Ludowego - pisma, które dało początek miejskiej prasie. Dnia 13 stycznia 1891 roku ukazał się pierwszy numer czasopisma, wydawanego przez długi okres czasu przez nowosądeckich nauczycieli. Tygodnik Nauczycieli Ludowych był pierwszym i zarazem najdłużej wydawanym pismem w mieście. Ukazywał się aż 22 lata, docierając daleko poza granice Galicji.

 

Z okazji jubileuszu 105 rocznicy powstania prasy nowosądeckiej Wojewódzki Ośrodek Kultury w Nowym Sączu zorganizował wystawę "Prasa nowosądecka 1891- 1996" Uroczyste otwarcie nastąpiło 10 stycznia, ekspozycja trwała do 15 marca 1996 roku. Była to pierwsza w dziejach miasta wystawa prezentująca rozwój piśmiennictwa lokalnego w ostatnich stu latach. Ekspozycja obejmowała prawie sto tytułów i przedstawiała imponujący dorobek miasta w zakresie rozwoju wydawnictw prasy lokalnej.

 

 

Opracowanie do pobrania;