A A A

PRASA WOJEWÓDZTWA NOWOSĄDECKIEGO W LATACH 1989 - 1995

Rocznik Sądecki 1996 r. tom XXIV; str. 287-302

opracował: Bogdan Potoniec

 

Prasa regionalna jest ważnym elementem demokracji, kształtującej się w Polsce. Sprzyja integracji środowisk, promuje inicjatywy lokalne, kształtuje opinię społeczną, edukuje - jest nieocenionym źródłem wiedzy o samorządzie terytorialnym oraz przeszłości regionu. Gazety lokalne są pierwszym źródłem informacji dla wspólnoty terytorialnej. Dają społeczeństwu wsi i miasteczek możliwośd czytania o życiu i problemach swojej "małej ojczyzny". Wojewódzki Ośrodek Kultury w Nowym Sączu zorganizował w budynku "Sokoła" przy ul. Długosza 3 dużą wystawę pt. Prasa województwa nowosądeckiego w latach 1989 - 1995.

 

Wystawa trwała od 26 kwietnia do 30 czerwca 1995 roku, w piątą rocznicę powstania niezależnej prasy. Objęła186 tytułów gazet, pism, biuletynów, jednodniówek. Przemiany społeczno-polityczne, zniesienie cenzury otworzyło możliwości oficjalnego wydawania własnych, w pełni niezależnych gazet. W roku 1989 ukazało się w województwie aż 14 nowych tytułów. Dla porównania, w latach 1945 -1961, w byłym powiecie sądeckim odnotowano 13 tytułów 1. W roku 1990 nastąpił gwałtowny rozwój ilościowy; aż 29 nowych pism. W latach 1991 - 1994 pojawiało się corocznie po około 30 tytułów.

 

Opracowanie do pobrania;